Regio Utrecht krijgt miljoenen uit Den Haag voor flexwoningen: 'Kans op huis wordt weer ietsje groter'

© RTV Utrecht
Utrecht - Utrecht, Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten én IJsselstein hebben met het Rijk afspraken gemaakt over de komst van in totaal 1500 flexwoningen in 2023. Deze tijdelijke sociale huurwoningen zijn beschikbaar voor alle woningzoekenden in deze sector, waaronder studenten, starters, statushouders en andere groepen waar de woningnood hoog is. Het Rijk heeft hiervoor 18 miljoen euro voor uitgetrokken, waarvan zo'n 12 miljoen naar de gemeente Utrecht gaat.
De 18 miljoen euro komt uit de stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen, waaruit in totaal 100 miljoen euro te verdelen is. De regeling is onderdeel van het vrijdag aangekondigde pakket van 730 miljoen euro om de asielcrisis aan te pakken.
“Als grootste veiligheidsregio merken we bij verschillende groepen in onze gemeenten dat ze problemen hebben bij het vinden van een woning", zegt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). "Het is goed dat we samen met het Rijk in regio Utrecht nu aan de slag kunnen met het bouwen van flexwoningen. Laat deze regiodeal met het Rijk voor 2023 ook een voorbode zijn voor afspraken in de jaren erna.”

Hoograven

In de gemeente Utrecht komen volgend jaar duizend flexwoningen te staan, onder meer aan de Pagelaan en op het Befu-terrein in Hoograven. Verder komen er vijfhonderd woningen op verschillende locaties in de provincie, onder meer in de gemeenten Nieuwegein, Rhenen, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Bunschoten en IJsselstein. De bedoeling is dat in deze gemeenten tijdelijke woningen worden neergezet, waar mensen kunnen worden gehuisvest en blijven wonen tot er permanente woningen beschikbaar zijn.
"We kijken zorgvuldig naar de inpasbaarheid van de hoeveelheid woningen in de buurt", laat de gemeente weten op de vraag of het niet veel woningen in één wijk zijn. "Ruimtelijk en verkeerskundig is dit aantal mogelijk. Voor een goede inpassing is er ook een participatietraject gestart met de buurt (infobijeenkomst en gesprekken met klankbordgroep) om druk of overlast te beperken. Zo onderzoeken we één in- en uitgang voor fietsers. Door de buurt is gevraagd om goede voorzieningen voor bewoners zoals een gezamenlijke binnenruimte om overlast te voorkomen. Er komt ook een gezamenlijke binnentuin.”

Schaarste

De Utrechtse wethouder Dennis de Vries is blij met de toezegging uit Den Haag. "Dankzij dit akkoord wordt de kans om in Utrecht een woning te vinden weer ietsje groter", zegt hij. "Maar het is ook noodzaak, want we zijn hier al een tijdje mee bezig. Ik vind het ook belangrijk dat Utrechters in hun eigen stad kunnen wonen en dat doen we hierbij."
Wethouder Dennis de Vries: "Utrechters moeten in hun eigen stad kunnen wonen"
De bouw van de flexwoningen begint al in september. Utrecht gaat er – ondanks de huidige schaarste aan bouwmaterialen – vanuit dat het lukt. “Wij gaan er alles aan doen om het op tijd af te krijgen. We hebben ook te maken met schaarste, maar dit is wel de planning”, laat een woordvoerder van de gemeente Utrecht weten.