Provincie Utrecht blijft zich inzetten voor 'gelijkwaardig alternatief plan' voor verbreding A27 bij Amelisweerd

© ANP
Utrecht - De provincie Utrecht blijft zich "vol inzetten voor een gelijkwaardig alternatief plan voor de verbreding van de A27 binnen de bak van Amelisweerd". Dat zegt een woordvoerder van de provincie in reactie op het aangepaste Tracébesluit voor de A27, dat gisteren naar buiten kwam. Voor die verbreding heeft het Rijk nu al twee boerenbedrijven in onze provincie uitgekocht om zogeheten stikstofruimte te creëren, zodat de A27 verbreed kan worden. Het gaat om een bedrijf in Tienhoven en een bedrijf in Waverveen. Buiten onze provincie zijn er nog eens zes boerenbedrijven (deels) uitgekocht.
Al jaren is er felle discussie over de verbreding van de snelweg. De stad Utrecht en de provincie zijn tegen de verbreding zoals voorgesteld door het Rijk, want in dat plan worden bomen gekapt in Amelisweerd. En dat is precies wat de stad en de provincie niet willen. De provincie vindt het feit dat er nu al boeren zijn uitgekocht om alsnog de verbreding te realiseren, een zaak tussen het Rijk en de boeren. Dat heeft verder geen invloed op het alternatieve plan van de provincie voor de verbreding van de snelweg.
"Voor de verbreding van de A27 is stikstofruimte nodig. Het creëren van die stikstofruimte -en de uitkoop van boeren om dit te bereiken- is een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De uitkoop van boeren voor de verbreding van de A27 is dan ook een ander proces dan uitkoop van boeren voor de landelijke stikstofreductiedoelen en vormt geen onderdeel van de provinciaal gebiedsgerichte aanpak", vertelt de woordvoerder van gedeputeerde Arne Schaddelee.
Het Rijk heeft de bedrijven uitgekocht vanwege de Natura 2000 gebieden. Die natuurgebieden moeten goed behouden blijven en daarom moet de stikstofuitstoot hier sowieso teruggebracht worden. Als je dus door een verbreding van een snelweg voor meer uitstoot zorgt, moet dat ergens gecompenseerd worden. En daarom zijn deze bedrijven uitgekocht.

Druk op de ketel

De besluitvorming over de omstreden verbreding neemt al jaren in beslag en was op pauze gezet, zodat partijen uit de regio met alternatieven konden komen. Een alternatief is er vooralsnog niet, en deze stap van het ministerie houdt de druk op de ketel bij de partijen die de plannen aangepast willen zien. Het Rijk wil de verbredingsplannen dus doorzetten, omdat het niet wil dat de huidige fileproblemen nog groter worden
Het nieuwe besluit ligt bij de Raad van State. Iedereen kan hiertegen beroep aantekenen. Dat wordt dan door de Raad beoordeeld. De provincie zegt nog steeds alle ruimte te krijgen van het Rijk om met een alternatief plan te komen. Dat wordt dit najaar verwacht.