Utrecht in hoger beroep tegen uitspraak over anti-abortusdemonstratie: 'Het schuurt en knelt'

In 2019 hing een bord waarmee werd gewaarschuwd voor agressieve anti-abortusdemonstranten.
In 2019 hing een bord waarmee werd gewaarschuwd voor agressieve anti-abortusdemonstranten. © ANP
Utrecht - De gemeente Utrecht vindt dat anti-abortusdemonstranten in de stad terecht naar een andere plek zijn gestuurd. Daarom gaat de gemeente in hoger beroep tegen de uitspraak die de bestuursrechter begin augustus deed. De rechter oordeelde toen dat de gemeente niet goed genoeg heeft uitgelegd waarom Jezus Leeft niet voor de abortuskliniek het Vrelinghuis aan de Biltstraat mag demonstreren. Door het ontbreken van die goede onderbouwing was de verplaatsing van de demonstratie volgens de rechtbank niet juist.
"Ik zal tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hierbij weeg ik niet alleen het demonstratierecht mee, maar ook de (grond)rechten van de kwetsbare vrouwen die de kliniek in vrijheid en ongestoord moeten kunnen bezoeken", schrijft burgemeester Dijksma in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad. "Ik hecht grote waarde aan het grondrecht om te demonsteren. In Utrecht faciliteren wij alle soorten demonstraties, ook als die plaatsvinden in de omgeving van de abortuskliniek. Maar ik zie wel dat het bij deze demonstraties schuurt en knelt. De impact die demonstraties daar hebben op bezoekers van de kliniek is namelijk niet te vergelijken met andere demonstraties. Zeker omdat deze demonstraties niet zozeer over een algemene openbare meningsuiting gaan, maar persoonlijk worden gericht aan vrouwen die de kliniek bezoeken."

Jezus Leeft

Jezus Leeft kondigde vorig jaar aan om op 5 mei te gaan demonstreren voor het Vrelinghuis. Drie demonstranten zouden daar hun ambulance met spandoek voor de kliniek parkeren. Burgemeester Dijksma greep in en besloot dat de demonstranten alleen op een laad- en losplek mochten staan, op 100 meter afstand van de kliniek.
Volgens de burgemeester had dit niets te maken met het creëren van een bufferzone voor demonstraties, maar om verkeersonveilige situaties te voorkomen. In die tijd moest er nog anderhalve meter afstand worden gehouden vanwege corona. Jezus Leeft-oprichter en evangelist Joop van Ooijen stapte uiteindelijk naar de rechter.
De ambulance waarmee Jezus Leeft demonstreert, hier voor de abortuskliniek in Rotterdam.
De ambulance waarmee Jezus Leeft demonstreert, hier voor de abortuskliniek in Rotterdam. © Stichting Samen naar de Kliniek

Procederen

Dijksma stapt nu dus ook weer naar de rechter en ze blijft erbij dat de laad- en losplek een geschikte plek is waar Jezus Leeft kan demonstreren. Ze gaat het standpunt van de gemeente nog beter onderbouwen in de hoop dat er nu een andere beslissing wordt genomen. "Vrouwen die een abortuskliniek bezoeken voor een behandeling bevinden zich op een bepalend punt in hun leven. Het gaat om een zeer ingrijpende en emotioneel beladen beslissing die iemand psychisch zwaar kan belasten. Die situatie is kwetsbaar en raakt de kern van de persoonlijke levenssfeer. Daarom verdienen bezoekers van abortusklinieken extra bescherming."
De burgemeester snapt dat de Wet openbare manifestaties juridisch weinig aanknopingspunten biedt om eisen te stellen aan demonstraties vanwege de psychische impact maar ze gaat toch een poging wagen. "Ik zal in de hoger beroepszaak mijn standpunt over schurende grondrechten bij de abortuskliniek over het voetlicht brengen, in de hoop op een rechterlijk oordeel op dat cruciale punt."
De demonstratie waar het allemaal om draait heeft overigens nog niet plaatsgevonden. Jezus Leeft wilde morgen weer bij de abortuskliniek demonstreren en de gemeente heeft ze opnieuw de laad- en losplek toegewezen. De activisten gaan daar wederom niet mee akkoord en hebben een bezwaar ingediend. "Het is echt heel triest, ze houden ons zo aan het lijntje want we intimideren niemand", aldus oprichter van Jezus Leeft en evangelist Joop van Ooijen.
De gemeente Utrecht was niet bereikbaar voor commentaar.