Provincie start enquête over gebruik fietsroutes in regio Utrecht

© RTV Utrecht
Utrecht - De provincie Utrecht onderzoekt via een enquête hoeveel mensen gebruik maken van fietspaden die getransformeerd worden tot hele snelle fietsroutes (doorfietsroutes). Fietsers uit Woerden, Zeist, Nieuwegein, Utrecht en IJsselstein wordt daarom gevraagd een vragenlijst in te vullen, zodat duidelijk wordt hoeveel mensen nu al gebruikmaken van de fietsroutes en op welke manier dit beter kan.
De zogenoemde doorfietsroutes zijn fietspaden naar belangrijke werkgebieden in nabijgelegen gemeentes en die het je makkelijk moeten maken om van A naar B te komen. "De doorfietsroutes hebben fietspaden die zijn lekker breed zijn, waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang hebben. Daarnaast zijn de fietspaden zoveel mogelijk voorzien van een goed vlak wegdek", vertelt Paul van Weenen van de provincie Utrecht.
In de meeste gevallen gaat het om bestaande verbindingen die verbeterd gaan worden, deze fietsroutes zullen dus worden aangepast naar doorfietsroutes. De provincie wil uiteindelijk negen doorfietsroutes hebben, daarvan zijn vier doorfietsroutes al concreet: de route Amersfoort en Utrecht, Woerden en Utrecht, IJsselstein en Utrecht en Bunschoten en Amersfoort. In totaal wordt er 150 kilometer aan fietspaden aangepakt.

Vaker met de fiets?

Met de uitkomsten van enquête hoopt de provincie te weten te komen in hoeverre de fietsers zich op de bestaande routes veilig en comfortabel voelen. "We willen ook weten waar fietsers wel of niet goed kunnen doorfietsen en bijvoorbeeld hoe de fietsroute is als het geregend heeft", legt Van Weenen uit.
Over twee jaar wordt opnieuw een vragenlijst uitgezet om te onderzoeken of fietsers tevreden zijn met de aanpassing en of mensen die naar hun werk gaan uiteindelijk vaker de fiets pakken.
De enquête van de provincie Utrecht kan tot 1 september worden ingevuld.