Stichtse Rijnlanden zet noodpompen in om waterstand op peil te houden, ook dijkcontrole

Een eerdere inspectie van de Lekdijk in Tull en 't Waal.
Een eerdere inspectie van de Lekdijk in Tull en 't Waal. © RTV Utrecht
Utrecht - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaat op verschillende locaties noodpompen inzetten om de waterstand in de Rijn zo veel mogelijk op peil te houden. Vanwege de aanhoudende droogte staat de Rijn, die overgaat in de Nederrijn en de Lek, lager dan normaal. Dat kan schade opleveren aan bijvoorbeeld kwetsbare funderingen van gebouwen, maar ook fruittelers kunnen er last van hebben.
"Met onze standaard inlaten kunnen we niet meer genoeg water aanvoeren. Daarom gebruiken we noodpompen om op verschillende locaties extra water ons gebied in te laten", meldt het waterschap. "De verwachting is dat we nog meer pompen moeten inzetten de komende dagen en weken."

Dijken

Ook de dijken in onze regio worden extra in de gaten gehouden: vanwege de droogte kunnen die uitdrogen en verzakken. Het waterschap roept inwoners dan ook op om het direct te melden als ze schade aan een dijk zien. Op dit moment zijn er nog geen maatregelen nodig.
Ook andere waterschappen in het land nemen maatregelen vanwege de droogte. Zo heeft Waterschap Rivierenland het gemaal De Pannerling bij het Gelderse Doornenburg ingezet om water naar de Linge te kunnen voeren. Deze rivier voorziet de Betuwe en een deel van de Alblasserwaard van water.