Utrechtse arbeidsmarkt onder hoogspanning: nergens komen werkgevers moeilijker aan personeel

© UWV
Utrecht - Het is moeilijker dan ooit tevoren voor werkgevers in Nederland om personeel te vinden. De spanning is het hoogst in de regio Midden-Utrecht, gevolgd door Zuidoost-Brabant en Foodvalley, dat deels in het oosten van onze provincie ligt. Dat blijkt uit een rapportage van uitkeringsinstantie UWV.
De graadmeter voor krapte op de landelijke arbeidsmarkt ging in het eerste kwartaal voor het eerst over de grens van een "zeer krappe" arbeidsmarkt heen. Dit betekent dat er nu nog meer vacatures zijn dan werkzoekenden die deze kunnen vervullen.
Het UWV berekent ieder kwartaal de krapte op de arbeidsmarkt door het geschatte aantal openstaande vacatures te delen door het totale aantal personen dat korter dan een halfjaar een werkloosheidsuitkering ontvangt. Per werkzoekende waren er in het eerste kwartaal ruim vier openstaande vacatures. Vanaf 1,5 openstaande vacatures wordt gesproken van een krappe arbeidsmarkt. Een zeer krappe arbeidsmarkt ontstaat bij vier of meer openstaande vacatures.

Spanning loopt op

De spanning op de arbeidsmarkt loopt de laatste vijf kwartalen fors op. Vanaf het begin van 2021 herstelde de arbeidsmarkt zich van de coronaperiode, waardoor het aantal vacatures toenam en veel werkzoekenden werk vonden. In een jaar tijd is het aantal vacatures met 80 procent toegenomen en het aantal WW-uitkeringen met een verstreken uitkeringsduur van zes maanden of korter met 41 procent afgenomen.
© UWV
De krapte is zichtbaar in alle regio's en vrijwel alle beroepsgroepen. In het eerste kwartaal hebben negentien van de 35 regio's in Nederland te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt. In de regio Midden-Utrecht is de arbeidsmarkt volgens het UWV het krapst. Gevolgd door Zuidoost-Brabant en Foodvalley (acht gemeenten in de Gelderse Vallei). Vergeleken met het vierde kwartaal van 2021 zijn er vijf nieuwe regio’s bijgekomen waar de arbeidsmarkt zeer krap is. Dit zijn Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal, Drechtsteden, Midden-Brabant en Midden-Gelderland.
Van de 92 beroepsgroepen zijn er maar vier waarin geen sprake is van een krappe of zeer krappe arbeidsmarkt. Alleen in de beroepsgroepen chauffeurs, hulpkrachten bouw en industrie, schilders en metaalspuiters en reisbegeleiders is er nog sprake van een gemiddelde krapte. Een jaar geleden waren dit er nog 49 en was in twaalf beroepsgroepen sprake van een overschot aan werkzoekenden.