Utrecht heeft voorlopige financiële regeling met keldereigenaren voor werfherstel

© RTV Utrecht
Utrecht - Utrecht heeft een voorlopige kostenverdeling opgesteld voor het herstel van de werfkelders in de stad. Dat is volgens de gemeente nodig omdat keldereigenaren vooraf zekerheid willen hebben over de kosten van de werkzaamheden. Een definitieve financiële regeling komt in 2024.
Het herstel is dringend nodig om instorting te voorkomen, bijvoorbeeld bij de werven aan de Kromme Nieuwegracht. Eigenaren van werfkelders en de gemeente zijn al geruime tijd in overleg over de kosten, maar komen daar niet uit.
In de tijdelijke regeling staat dat de gemeente de kosten draagt van het onderzoek naar de schade aan kelders. Ook betaalt de stad de helft van onder meer het reguliere onderhoud aan het wervenstelsel en het waterdicht maken tot een maximum van 25.000 euro.
De gemeente zegt verder alle kosten op zich te nemen als zonder uitgebreid technisch onderzoek eenduidig is vast te stellen dat de oorzaak aan de gemeente is toe te schrijven. Als de oorzaak niet eenduidig is vast te stellen zonder onderzoek, betaalt de gemeente 90 procent van de kosten tot een maximum van 250.000 euro per kelder.
Volgens keldereigenaren is veel van de schade toe te schrijven aan bijvoorbeeld het zware vrachtverkeer. Al jaren is er veel discussie tussen gemeente en eigenaren over wie nu verantwoordelijk is voor de schade aan de werfkelders en de te maken herstelkosten.
Een woordvoerder van de keldereigenaren zegt dat de gemeente met dit voorstel een duidelijke poging heeft gedaan om de eigenaren tegemoet te komen, maar het is de vraag of voldoende eigenaren tevreden zijn met deze regeling.