CDA Utrecht vindt meerderheid: 'Meer open zwemwater in de hele stad'

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De Utrechtse raad heeft vandaag ingestemd om meer open zwemwater in de stad te creëren. Vorige week praatten de politici in een raadscommissie over die wens. Daarbij werd door wethouder Susanne Schilderman (D66) toegezegd dat er later dit jaar een nota komt waarin dat aan de orde komt. Maar meerdere partijen zijn niet gerust op de uitwerking van de nota en geven met moties de wethouder opdracht om voor meer open zwemwater te zorgen. Die moties hebben de steun van de meerderheid van de raad.
De nota heet 'Visie Stadswater' en in het najaar moet hij klaar zijn. Utrecht kent een beperkt aantal plekken waar legaal in open water gezwommen kan worden, zoals Plas Strijkviertel en de Haarrijnse Plas. Daarnaast zijn er meerdere plekken waar op grote schaal gezwommen wordt, maar waar het eigenlijk niet mag, zoals in de Veilinghaven en bij De Munt. Duidelijk is dat de wethouder wil kijken of die plekken gelegaliseerd kunnen worden. Maar of dat gaat lukken moet blijken uit de visie.
Normaal gesproken wachten gemeenteraadsleden rustig af tot een beleidsstuk klaar is, en proberen die dan te veranderen als ze het er niet mee eens zijn. Maar nu geven meerdere partijen in de raad nu al de richting aan waarin zij willen dat de Visie Stadswater gaat.

Moties

Zo kwam het CDA met een motie die moet zorgen dat er op nog veel meer plekken legaal gezwommen kan worden in open water. Raadslid Bert van Steeg vraagt de wethouder om: "Bij de verdere uitwerking van de mogelijkheden om plekken in de stad te ontwikkelen tot officiële zwemplekken in de nieuwe Visie Stadswater in te zetten op zo goed mogelijke spreiding over de stad." Het CDA kreeg vanmorgen steun van een krappe meerderheid voor zijn motie.
Ook de ChristenUnie laat van zich horen. Fractievoorzitter Rik de Graaf zoekt een tussenweg tussen officieel en niet-officieel zwemwater. Hij vraagt de wethouder om: "In de visie stadswater maatregelen en voorzieningen op te nemen die genomen kunnen worden om het zwemmen veiliger te maken en/of de overlast voor omwonenden te beperken op plekken waar het niet verboden is om te zwemmen maar waar ook geen officieel zwemwater is." Ook de motie van de ChristenUnie werd aangenomen, maar deze met een grote meerderheid.