Utrechts college wil bezuiniging op lokale omroep deels terugdraaien

Dj Thijs Nagtegaal in de studio van Bingo FM
Dj Thijs Nagtegaal in de studio van Bingo FM © Thijs Nagtegaal
Utrecht - De voorgenomen bezuiniging op het budget voor lokale media in Utrecht wordt mogelijk deels teruggedraaid. In een raadsvoorstel meldt de gemeente dat het college voor een periode van vijf jaar ruim 2,7 miljoen euro beschikbaar wil stellen voor de lokale omroep.
Op dit moment verzorgt RTV Utrecht nog de lokale media in de stad, maar volgend jaar verloopt die termijn en kunnen ook andere partijen zich inschrijven om in aanmerking te komen voor de licentie. Met die nieuwe licentieprocedure zag het gemeentebestuur ook kansen om te bezuinigen. Het jaarbudget zou terug moeten van 725.000 naar 240.000 euro. Met de voorgestelde 2,7 miljoen zou het jaarbudget voor de lokale media in de gemeente Utrecht uitkomen op zo'n 540.000 euro. Nog steeds een forse bezuiniging dus, maar minder dan het eerdere voorstel.

Commissie

Een commissie van deskundigen noemde de eerdere voorgenomen bezuiniging op het budget voor lokale media een verschraling van het nieuwsaanbod in de stad. Zij kwam met een alternatief voorstel, waarbij de gemeente een serieus mediabeleid gaat voeren. Dat ontbreekt op dit moment volgens de commissie. In dat voorgestelde beleid wordt de onderzoeksjournalistiek versterkt, wordt U in de Wijk uitgebreid en komt er geld voor andere initiatieven. De commissie ziet geen rol meer weggelegd voor lokale tv, zoals U-Stad en radio, zoals Bingo FM.

'Flinke bezuiniging'

"Ik moet het raadsvoorstel nog goed op me in laten werken en kan de precieze consequenties nog niet overzien", zegt zakelijk directeur van RTV Utrecht Gerard Schuiteman in een reactie. "Wat wel duidelijk is, is dat ondanks dat er iets meer financiering beschikbaar is dan er volgens het coalitieakkoord van de gemeente zou zijn, er flink wordt bezuinigd op de lokale media."
Schuiteman: "Zo wordt de radiozender Bingo FM die voor veel mensen in de stad een herkenbare laagdrempelige bron van informatie is in zijn geheel niet genoemd. Dat is bijzonder omdat de raad bij bespreking van het rapport van de commissie zijn zorg uitsprak over het mogelijke verdwijnen van de zender."
Radio-dj Fred Siebelink van Bingo FM beaamt het belang van de radiozender. "Je hebt veel mensen in Utrecht voor wie wij de enige informatiebron zijn. We hebben veel regionieuws en brengen veel Utrechtse onderwerpen en er is ook wel veel amusement. Ik denk dat een hoop mensen informatie via ons krijgen die ze anders niet tot zich zouden nemen. Radio wordt al tien jaar doodverklaard. Dat is natuurlijk totale onzin, want er stemmen zoveel mensen op af. Radio leeft ontzettend."

Bezuiniging op journalistiek

Schuiteman zegt ook dat er flink wordt bezuinigd op professionele journalistiek. "Dat staat haaks op alle adviezen om meer in journalistiek te investeren. Het is onbegrijpelijk dat het budget zelfs nog lager is dan de commissie als minimum voorstelt. De visie van de commissie blijft ons aanspreken, maar dan moet er wel voldoende budget zijn om de ambities waar te maken. Daarvan lijkt nu geen sprake."
De gemeenteraad neemt naar verwachting op 15 september een besluit over het raadsvoorstel.