De geluidsoverlast voor de ouderen in zorgcentrum Zuylenstede is nog niet voorbij

verbouwing Zuylenstede Utrecht
verbouwing Zuylenstede Utrecht © RTV Utrecht / Iris Tasseron
Utrecht - De bewoners van woonzorgcentrum Zuylenstede zitten nog steeds in het lawaai. De gemeente besloot twee weken terug geluidsmeters te plaatsen om te bepalen of de wettelijke norm wordt overschreden, maar die meters zijn nog niet geplaatst. Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt dat deze week of volgende week gedaan.
Het woonzorgcentrum wordt opgeknapt. Op de begane grond komen nieuwe appartementen en de bestaande woningen worden gerenoveerd. Door deze verbouwing ervaren de bewoners al sinds vorig jaar veel geluidsoverlast. Uit een korte meting van een geluidsdeskundige bleek dat de normen werden overschreden. Daarop hebben gemeenteraadsleden vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder. Hij heeft opdracht gegeven tot het plaatsen van geluidsmeters. Bewoners verbazen zich er nu over dat het plaatsen van die meters zo lang duurt en ervaren nog steeds veel stress van het aanhoudende lawaai.

Geen vertrouwen in de meting

De geluidsmeters blijven twee weken hangen en daarna wordt bepaald of de wettelijke normen worden overschreden. De bewoners hebben niet veel vertrouwen in de meting. Ze melden bij RTV Utrecht dat de geluidsoverlast momenteel erg extreem is en ze vermoeden dat als de meters hangen er minder overlast gevende werkzaamheden worden gedaan. Ze begrijpen niet dat de meters er niet permanent blijven hangen.
De eigenaar van het pand, Estea, is met sommige bewoners in gesprek om andere tijdelijke woonruimte te regelen om de overlast zo te verminderen. Het echtpaar Kieft dat bij RTV Utrecht hun verhaal heeft gedaan kreeg een dag na publicatie te horen dat hun tijdelijke huurcontract niet verlengd zou worden. Ze zouden eind dit jaar hun woning moeten verlaten, omdat deze volgens de eigenaar is bedoeld voor mensen die meer zorg nodig hebben.
Het echtpaar heeft hulp gezocht bij het buurtteam. Inmiddels heeft Estea ze alsnog een appartement aangeboden op de begane grond voor onbepaalde tijd. Ook andere bewoners met tijdelijke huurcontracten zullen op zoek moeten gaan naar andere woonruimte, omdat ook hun appartement voor meer hulpbehoevende mensen is bedoeld.
Deze zomer wordt waarschijnlijk bekend of de geluidsnormen gedurende die twee weken worden overschreden.
Lees ook de andere verhalen over de geluidsoverlast voor bewoners bij Zuylenstede: