Kamervragen over desastreuze verbouwing gebouw Rijkswaterstaat

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren wil opheldering van het kabinet over de grote problemen rond de kantoorflat Westraven in Utrecht. Het kantoorpand van Rijkswaterstaat werd in 2007 ingrijpend gerenoveerd, maar de jaren erna bleek dat er grote fouten gemaakt zijn bij het project. Zo was de vijver zo lek als een mandje en bleek de gevel zeer ernstige constructiefouten te hebben. De PvdD wil weten waarom de minister dit nooit aan de kamer gemeld heeft en hoe hoog de totale schade is.
RTV Utrecht schrijft al sinds 2010 over de problemen rond het gebouw. Het viel destijds op dat de vijver die rond het hele pand ligt al jaren droogstond. Tot 2020 hield Rijkswaterstaat vol dat algengroei de grote boosdoener was, maar in dat jaar bleek dat niet de waarheid te zijn. De vijver was zo lek als een mandje. En hoe meer bekend werd over de problemen, hoe hoger de kosten bleken te zijn. Daarvoor was het gebouw al in het nieuws omdat er vreemde trillingen gevoeld werden en vanwege een miljoenen kostende relaxruimte voor ambtenaren.

Onder de pet

Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf weigeren al die jaren om op veel vragen antwoord te geven. Ook wil er niemand voor de camera verschijnen. Daarom deed RTV Utrecht meerdere keren een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Uit de stukken die daarmee openbaar werden, bleek dat de problemen met het pand nog veel groter zijn geweest. In totaal 22 punten waren jaren na de oplevering nog steeds niet opgelost. Naar verwachting wordt het laatste probleem van de renovatie uit 2007 in 2023 opgelost. Dat is zestien jaar na dato.
Het Utrechtse kamerlid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren stoort zich aan het feit dat er geen openheid wordt gegeven over de desastreus verlopen verbouwing van het pand. "Ik vind het vooral bizar dat Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf dit onder de pet proberen te houden en niet eens vragen van RTV Utrecht willen beantwoorden", zegt het Kamerlid. "Dat gaat dus lekker met de nieuwe bestuurscultuur."

Weggelakt

Over de precieze kosten doen zowel Rijkswaterstaat als het Rijksvastgoedbedrijf geheimzinnig. De diensten verwijzen naar sheets die openbaar gemaakt zijn. Maar in die sheets is veel weggelakt. Bovendien is het onduidelijk waar de gemaakte kosten precies betrekking op hebben. Ook beslaan de sheets niet het tijdvak vanaf 2007, dus lijkt het er sterk op dat de sheets niet volledig zijn.
RTV Utrecht heeft de kosten op basis van die sheets becijferd op ruim negen miljoen euro, maar waarschijnlijk zijn de kosten nog vele malen hoger.
Tekst gaat door na de afbeelding
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Dit gegeven baart de Partij voor de Dieren zorgen. De partij wil nu meer weten over het debacle en daarom stelt het Tweede Kamerlid Van Esch deze week schriftelijke vragen aan de minister. Zij wil weten hoe hoog de kosten nu precies geweest zijn voor het oplossen van alle problemen en wie daar verantwoordelijk voor is. Een van de problemen na de renovatie trad op bij de gevel. Glasplaten waren verkeerd opgehangen, waardoor ze spontaan konden knappen en naar beneden konden vallen. Van Esch is benieuwd wat de minister van het risico voor de gebruikers van het pand vindt.

Partij voor de Dieren

Het Utrechtse kamerlid kan zich niet herinneren dat de minister de Tweede Kamer over de problemen met het kantoor heeft geïnformeerd. Zij vraagt de minister waarom dat niet gebeurd is. Tot slot wil de Partij voor de Dieren weten waarom Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf nauwelijks inhoudelijk willen ingaan op vragen van RTV Utrecht. "Klopt het dat Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf niet of nauwelijks bereid zijn vragen hierover van de pers te beantwoorden?" schrijft het Kamerlid aan de minister.
Tot op de dag van vandaag houden de woordvoerders van RWS en het Rijksvastgoedbedrijf vol dat algengroei de reden is dat de vijver moest worden aangepakt. Op 11 juni 2020 stuurt Rijkswaterstaat een mail aan RTV Utrecht. Op de vraag wat de oorzaak is van de problemen met de vijver antwoordt de voorlichter: “Vijvers hebben een delicaat ecosysteem waardoor het vinden van een goede balans, en daarmee een goede waterkwaliteit, soms moeilijk kan zijn. De vijver om het gebouw Westraven kreeg helaas last van te veel ongewenste begroeiing en het was daardoor niet mogelijk een goede balans te krijgen en de waterkwaliteit te waarborgen.” Over lekkages en ruzie met de aannemer rept hij met geen woord.
Tekst gaat door na de afbeelding
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Uit de stukken die RTV Utrecht heeft verkregen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur blijkt het tegendeel. In een interne mail van 4 juni 2020 schrijft een ambtenaar over het lek: "Er is nog veel meer te vertellen over de vijver. Verzakkingen, scheuren in de rand, uitdrogen van de ondergrond waardoor dit optreed." Met deze interne memo werd het antwoord voorbereid dat RTV Utrecht op 11 juni ontvangt. In die externe mail aan RTV Utrecht staat geen woord over verzakkingen, scheuren en lekkages.

Wonderlijk

Ook de architect die de opdracht kreeg om een nieuw ontwerp te maken om de lekke vijver te vervangen, weet niets van algengroei. Een jaar geleden belden we architect Ben Kuipers. Hij geeft aan dat hij van het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht heeft gekregen om de problemen met een lekke vijver op te lossen. Op de vraag of het Rijksvastgoedbedrijf het ooit over algen heeft gehad, antwoordt hij: "Algengroei? Mmm, wonderlijk. Dat staat niet in mijn opdracht, nee."
Verantwoordelijk voor de slecht verlopen renovatie is architectenbureau Cepezed uit Delft. Op hun site schrijven ze: "De revitalisering van kantoorgebouw Westraven in Utrecht moest onder meer de moderne waarden van gebruiker Rijkswaterstaat weerspiegelen: openheid, transparantie, professionaliteit en duurzaamheid." Het bureau is trots op het resultaat en roemt de duurzaamheid van het pand: "Westraven in Utrecht kent een grote verscheidenheid aan duurzaamheidsaspecten. Westraven is veelvuldig genomineerd en onderscheiden voor zowel zijn duurzaamheid als architectuur."
Over de grote problemen, met juist die duurzaamheidskenmerken, lees je op de site van de architect niets. Ook dat er nog minstens 9 miljoen euro extra nodig was om de fouten op te lossen staat niet op de site van de architect. Op vragen van RTV Utrecht wenst het bureau niet in te gaan, ze verwijzen naar het Rijksvastgoedbedrijf.