Weer zien ouders het contract met de kinderopvang stopgezet worden: 'Personeelstekort in provincie Utrecht zeer nijpend'

© ANP
Utrecht - Steeds meer kinderopvangorganisaties in de provincie Utrecht beëindigen lopende contracten met ouders door een gebrek aan personeel. Van Ludens in Utrecht en Ska in Amersfoort was dit al bekend, nu is duidelijk dat ook Fantaziehuis 't Weiland in Leidsche Rijn pijnlijke maatregelen heeft moeten nemen waardoor kinderen en ouders met grote opvangproblemen komen te zitten.
"We hebben tegen een aantal ouders moeten zeggen dat er geen plek meer is", zegt manager Karen van der Vorst. "Ook andere locaties van Fantaziehuis worden momenteel doorgelicht. We moeten terug naar de basiscapaciteit en heel veel schuiven. Het is een enorme puzzel."
In relatief korte tijd is een aantal medewerkers vertrokken bij Fantaziehuis. Volgens Van der Vorst had dit verschillende redenen. "Sommigen gaan dichterbij huis werken, anderen verlaten de sector. Daarnaast merken we wel dat de werkdruk onder medewerkers hoog is en het team vaak veel van elkaar afvangt. Die hechtheid maakt dat een team bij vertrek van een aantal mensen snel uit elkaar valt."
Vooral in de regio Utrecht is het personeelstekort nijpend, ziet de manager van Fantaziehuis. "Op onze locatie op bijvoorbeeld Urk hebben we helemaal geen problemen." De toegenomen werkdruk en de coronacrisis hebben in ieder geval hun sporen nagelaten. "Dat hoor je ook wel van mensen die de branche verlaten en voor andere sectoren kiezen." De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg gaf onlangs tijdens een vragenuur aan nog geen goed zicht te hebben op de grootte van het personeelstekort en de consequenties voor de naschoolse opvang.
Interview met Karen van der Vorst, manager bij Fantaziehuis

Gedupeerde vader

"Ik heb één kind op de kinderopvang, twee dagen in de week. Dat stopt per 1 augustus", zegt een gedupeerde vader van Fantaziehuis 't Weiland. "Mijn zoon zou sowieso al na de zomervakantie stoppen. Hij wordt namelijk 4 en gaat dan naar school. Dus ik snap dat ze ons kiezen. Maar in de zomer hadden we de opvang nog goed kunnen gebruiken. Het gaat van vijf naar drie groepen heb ik begrepen. Ze kunnen er niet zo heel veel aan doen maar er moet wel iets gebeuren. Het kabinet wil kinderopvang gratis maken, maar dan moet er wel kinderopvang zijn."
Over de communicatie van Fantaziehuis is de vader niet goed te spreken en ook de oudercommissie zou in eerder stadium al aan de bel hebben getrokken. "Twee weken geleden gaven ze aan dat ons kind nog wel twee dagen kon komen en dan krijg je nu dit bericht. Ze moeten voor 1 juli schriftelijk bevestigen. Dat is nog niet gebeurd."
Fantaziehuis-manager Van der Vorst snapt de kritiek. "Het heeft natuurlijk heel veel impact op ouders. Maar wij proberen tot het laatste moment de puzzels rond te krijgen en leunen zeker niet achterover. We wachten vaak nog op het verlossende telefoontje van het uitzendbureau en willen niet zomaar een contract beëindigen. Maar we kunnen het niet mooier maken dan dit. Het is een heel bittere pil, maar we moeten nu terug naar de basis en vanuit daar bouwen aan de teams."
De Buitenschoolse opvang (BSO) Fantaziehuis Waterwin, ook in Leidsche Rijn, moest onlangs tijdelijk de deuren sluiten van de inspectie. Ook dat had indirect te maken met het personeelstekort, zegt Van der Vorst. "De inspectie constateerde dat de administratie niet op orde was. Er was verwarring over de opvang van kinderen die op het schoolplein stonden. In het begin belden we dan de ouders, nu deden we dat via een ouderapp en die wordt niet altijd meteen gelezen. Het liefst bel je ouders persoonlijk, maar door gebrek aan personeel gaat dat niet."

32.000 werknemers gezocht

Uit prognoses blijkt dat er de komende vijf jaar 32.000 extra werknemers nodig zijn in de kinderopvang: 9000 door een toename van het aantal baby’s en 23.000 extra werknemers door het nieuwe beleid in het coalitieakkoord, waarbij kinderopvang gratis wordt en de vraag zal toenemen. Om personeel te werven heeft Het Fantaziehuis meerdere campagnes lopen. "Dat helpt, maar heeft tijd nodig, want we vissen allemaal in dezelfde vijver."
BK, de brancheorganisatie voor de kinderopvangbranche, zegt dat het speelveld radicaal is veranderd. "Een contract met een ouder opzeggen deed je als ouder in het verleden alleen in incidentele gevallen, als het echt niet anders kon. Maar volgens BK zijn lastige keuzes nu onontkoombaar "Vooral ook om het bestaande personeel te behouden."

Oplossingen en roep om betere CAO

De brancheorganisatie zegt er alles aan te doen om oplossingen te vinden voor de arbeidsmarktproblematiek. Ook is de overheid om hulp gevraagd. Het kabinet maakte gisteren bekend dat een paar maatregelen die de werkdruk in de kinderopvang moeten verminderen, voor onbepaalde tijd zijn verlengd. Dat betekent onder meer dat de komende twee jaar op een groep één beroepskracht met één student mag staan. Voorheen mocht in een groep slechts één op de drie medewerkers in opleiding zijn.
Verder kan soms worden afgeweken van het zogeheten 'vastegezichtencriterium'. Dat is het principe dat er altijd minstens één bekend gezicht per kind werkt. Ook kan de kinderopvang in voorkomende gevallen langer dan drie uur minder medewerkers inzetten dan voorgeschreven. BK benadrukt dat het personeelstekort zeker geen vrijbrief is om nonchalanter met de regels om te gaan en dat kinderopvangcentra de verzachtende omstandigheden goed moeten kunnen verantwoorden.
Het ministerie komt nog deze zomer met plannen die het werken in de kinderopvang aantrekkelijker moeten maken. Als het aan werknemersorganisatie FNV ligt, wordt werken in de kinderopvang een stuk aantrekkelijker gemaakt. "We hebben veel nieuwe werknemers nodig en dat begint met een goede CAO met goede arbeidsvoorwaarden."