Provincie en gemeente Utrecht steken miljoenen in ov voor woningbouw

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - De provincie en gemeente Utrecht steken samen 400 miljoen euro in nieuwe, snelle ov-verbindingen. Het openbaar vervoer is nodig om de komende acht jaar 80.000 woningen te kunnen bouwen. Hiermee willen de gezamenlijke overheden de woningcrisis aanpakken, laten zij in een gezamenlijke verklaring weten.
Het gereserveerde bedrag is een deel van de 1,8 miljard euro aan investeringen die nodig zijn om de geplande ov-verbindingen (zoals de Merwede- en de Papendorplijn) mogelijk te maken. Zonder ov slibt de regio dicht en zijn de nieuwe wijken slecht bereikbaar, zeggen provincie en de gemeente. Zij gaan in overleg met het Rijk voor financiële steun om het gat te dichten. Zij gaan er vanuit dat ze Den Haag een "aantrekkelijk bod" - de 400 miljoen euro - op tafel hebben gelegd "om te helpen bij de woningbouwopgave". Gemeente en provincie zijn bereid ieder 200 miljoen euro vrij te maken.

Snelst groeiende regio

"De regio Utrecht is een ontzettend gewilde en geliefde plek om te wonen. Als snelst groeiende regio van Nederland leveren wij de komende jaren een substantiële bijdrage aan het oplossen van het nationale woningtekort. Op dit moment piept en kraakt het ov-netwerk in de regio echter al. Zonder investeringen in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en gezonde manier groeien", benadrukt burgemeester Sharon Dijksma.
Utrecht hamert al langer op snelle ov-verbindingen zoals sneltrams of metrolijnen om nieuwbouwwijken mogelijk te maken. Al vaker vroeg Utrecht Den Haag om een financiële injectie. De komende periode gaan gemeente en provincie met het Rijk in gesprek over cofinanciering voor deze noodzakelijke ov-investeringen in de regio.

Ook elders in de provincie

De investeringen in snelle ov-verbindingen rond de stad gaan hand in hand met investeringen elders in de provincie. Vorige week zijn er afspraken gemaakt met het Rijk over investeringen in duurzame bereikbaarheid in Woerden, Nieuwegein, Soesterberg en Veenendaal en ook voor Amersfoort en andere gemeenten liggen de plannen klaar. Bovendien kiest de Metropoolregio voor gezonde verstedelijking.
Gedeputeerde Huib van Essen: “Wat ons onderscheidt van andere regio’s is dat we de bouw van al die nieuwe, betaalbare woningen samen laten gaan met meer groen. Onder het motto ‘groen groeit mee’ investeren we als provincie Utrecht in groene recreatie maar ook in meer bos. Zo bouwen we niet alleen meer betaalbare woningen, maar ook aan groene, gezonde en klimaatbestendige leefgebieden.”

Meer woningen

Tot 2030 worden in de regio meer dan 80.000 nieuwe woningen gebouwd. Zo komen in de nieuwe Utrechtse stadswijk Groot Merwede 20.000 woningen. Tussen 2030 en 2040 groeit Groot Merwede naar 42.000 woningen en in Amersfoort komen er tot 2040 16.000 woningen bij: een toename van de woningvoorraad met 25 procent.
"Dit zijn complexe investeringen", zegt gedeputeerde Van Essen. "Je moet met elkaar echt goed uitdokteren waar je de nieuwe woningen een plek wil geven en waar de investeringen precies moeten landen. Dat zijn jarenlange trajecten om precies uit te zoeken en de goede keuzes in te maken. Daar werken we wel al langer samen met het Rijk, maar het wordt nu wel tijd dat we boter bij de vis krijgen. Daar willen wij onze bijdrage aan leveren."
Gedeputeerde Huib van Essen over de ov-miljoenen