Wie trekt er aan het langste eind in het Utrechtse speeltuintje aan de Lauwerhof?

© RTV Utrecht / Anne-Marie Verhagen
Utrecht - Het 'omstreden' speeltuintje aan de Lauwerhof in Utrecht is nu al langer dan een jaar onderwerp van discussie voor omwonenden. Volgens tegenstanders veroorzaakt de speelplek te veel lawaai en overlast. Voorstanders denken daar heel anders over. Zij zijn juist blij met de plek waar hun kinderen kunnen spelen. In april stond de gemeente op het punt om de speeltoestellen te verwijderen, maar buurtbewoners hielden dit tegen. Nu, twee maanden later, is het nog steeds de vraag wie aan het langste eind zal trekken.
Een grijze Volvo barricadeert in de ochtend van 25 april de ingang van de Lauwerhof, een hofje naast de Watertoren in de Utrechtse binnenstad. Buurtbewoners peinzen er niet over om plaats te maken voor de sloop van de speeltuin en bewaken de speeltoestellen met man en macht. De gemeente stelt de klus uit en tot op de dag van vandaag is nog geen verdere actie ondernomen. De speeltuin heeft inmiddels een hoop stof doen opwaaien en het lijkt erop dat een definitief besluit nog op zich laat wachten.
De speeltuinkwestie heeft de vorm van een belangenstrijd aangenomen. Er zijn meerdere partijen betrokken die ieder een eigen standpunt uitdragen en het blijft onduidelijk wie straks het laatste woord heeft over de eindbestemming van de speeltuin.

Brief aan de wethouder

De groep die zich verzet tegen de sloop van de speeltuin laat het niet bij een impasse zitten en stelt begin deze maand een brief op aan het college van burgemeester en wethouders Daarin wordt verzocht om “de ontmanteling van het speeltuintje terug te draaien en te vernietigen en de Lauwerhof verder met rust te laten”. De ondergetekenden vatten het verloop van de gebeurtenissen samen en trekken een conclusie die negen punten betreft.
Onder meer de rol van woningcorporatie Portaal wordt besproken. In het wijkbericht dat bewoners van de Lauwerhof in juni vorig jaar kregen - waarin werd aangekondigd dat de speelobjecten verplaatst zullen worden - staat dat de woningcorporatie bij het plan is betrokken en met de sloop instemt. “Dat is helemaal niet zo”, zegt Esther Visser van Portaal. "In het verleden hebben wij heel goed samengewerkt met deze bewoners om deze speelplek in te richten, al bijna veertig jaar. Nog niet heel lang geleden hebben de bewoners het initiatief genomen om een nieuwe speelplek te initiëren. Dat hebben wij altijd heel erg toegejuicht en we hebben daarbij ook geholpen. Helaas heeft de gemeente nu het besluit genomen om de speeltoestellen weg te halen en eigenlijk begrijpen wij dat niet. We betreuren dit ook.”
Portaal is erfpachter en tevens opstalhouder van de Lauwerhof wat betekent dat de woningcorporatie officieel moet instemmen met het plan van de gemeente om de speeltoestellen te verwijderen. “En daar staan wij dus niet achter. Wij willen dat het speeltuintje blijft. Maar wij hebben ook te maken met de relatie met de gemeente en we willen niet dat die verhoudingen op scherp komen te staan. Dat is gewoon niet handig voor ons. Daarom leggen wij ons neer bij de beslissing van de gemeente”, aldus Visser.

Raadsdebat

Omwonenden vestigen nu hun hoop op VVD-raadslid en commissiewoordvoerder Gertjan te Hoonte, die zich hardmaakt voor het speeltuintje. Vorige maand brengt Te Hoonte de kwestie aan de orde als hij samen met raadslid Maartje Vermeulen van Groenlinks aan het college vraagt om het besluit de speelvoorziening op de Lauwerhof te ontmantelen te heroverwegen. “Ik wil in een gesprek met de wethouder helder krijgen waarom het speeltuintje nou zo nodig weg moet. In de Breedstraatbuurt is op dit speeltuintje na, geen speelruimte, en kleine kinderen hebben het recht om te spelen in de binnenstad”, legt Te Hoonte uit.
Op de vraag welke rol Portaal inneemt in deze discussie en hoe er verwarring is ontstaan over de rol van de woningcorporatie, heeft Te Hoonte geen antwoord klaar. “Ik weet niet wat er fout is gegaan en daarom wil ik de wethouder vragen wat onze bevoegdheid in dit verhaal als gemeente eigenlijk is. Zijn wij ons nou op andermans grond aan het bemoeien met een speeltuintje of gaan wij er ook over? Ik heb het beeld dat Portaal niet direct voorstander is van het weghalen, dus hoe dat gelopen is dat moet de wethouder in het debat maar gaan toelichten.”
Het probleem zit hem volgens Te Hoonte vooral in het wegblijven van een alternatief voor de speeltuin. “Als er nou direct een speeltuin op een andere plek klaar zou zijn, dan zouden we het over verplaatsing van de speeltuin kunnen hebben. Maar men zou het weghalen en er zou niets voor terugkomen. Een onderzoek duurt vervolgens twee jaar en voor een kind is twee jaar gewoon heel lang. Het uitgangspunt moet zijn: In de Breedstraatbuurt moet je ook kunnen spelen. En dat is niet ingevuld door het college.”
De VVD pleit sowieso voor meer speelgelegenheid in de stad. “Zeker ook in de binnenstad. En dat is best wel ingewikkeld, want er is weinig open ruimte. Maar als we dan open ruimte vrij weten te maken dan is wat ons betreft spelen een prioriteit.”

Andere plek

Wethouder Eva Oosters van Student & Starter is sinds begin juni verantwoordelijk voor de wijk Binnenstad, en dus zal zij het voortouw moeten nemen in het debat over de speeltuin. Voormalig wethouder Anke Klein nam een jaar geleden het besluit tot ontmanteling van de speelplek, maar nu staat Oosters aan het roer. Dat verandert niet veel aan de situatie. Volgens een woordvoerder van de gemeente is “het besluit om een groot deel van de speelobjecten te verwijderen genomen door de vorige wijkwethouder en gecommuniceerd met alle betrokkenen. We gaan dat besluit niet opeens wijzigen. Wanneer objecten worden verplaatst, zullen we dat van tevoren communiceren met bewoners. Dat is nu nog niet duidelijk.”
De woordvoerder geeft toe dat “we de situatie als gemeente eerder verkeerd hebben ingeschat en daar onze excuses voor hebben aangeboden. Het grootste deel van de speelobjecten wordt vanwege de ervaren overlast verplaatst naar een andere plek. We zoeken naar een plek in de buurt waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.” Over de rol van Portaal laat de woordvoerder weten dat “Portaal en de gemeente Utrecht hebben besproken dat de gemeente gaat over de speelobjecten zoals dat bij de eerdere speelplek op deze locatie ook steeds het geval is geweest.”
Veel onduidelijkheden dus. Er is weinig draagvlak onder de bewoners voor het weghalen van de speeltoestellen en de emoties lopen hoog op. Van de tegenpartij is bovendien nauwelijks meer wat vernomen. In totaal zijn er vijf huishoudens die bij de gemeente hebben aangegeven dat ze dagelijks overlast ondervinden van bezoekers van de speelplek. Raadslid Te Hoonte is niet van plan om de zaak los te laten en verwacht dat de commissie in het najaar kan vergaderen over de speeltuin. “En dan moeten er antwoorden komen.”