Let op, de Utrechtse Catharijnesingel is vanaf vandaag een maand dicht voor verkeer

© CU2030
Utrecht - De Catharijnesingel in Utrecht is vanaf vandaag bijna een maand dicht voor verkeer.
Op het stuk tussen de Nicolaas Beetsstraat en het Moreelsepark komt een nieuwe rijweg met gebakken klinkers in plaats van asfalt. In het weekend van 15 tot en met 17 juli is ook het kruispunt Bartholomeusbrug-Nicolaas Beetsstraat-Catharijnesingel afgesloten. Er komt nieuw asfalt en er worden oversteekplaatsen aangelegd. In het najaar komt hier beplanting in.
De Catharijnesingel wordt in fases onder handen genomen. "En dit is eigenlijk de laatste fase van de totale herinrichting van het stationsgebied. Als je kijkt naar de aanleg van de Singel - tot drie jaar geleden kon je hier nog niet varen -, de Singel is af, en nu is het eigenlijk nodig om de aanliggende straten ook een nieuwe inrichting te geven. We willen het veiliger maken voor het langzame verkeersgebruik. We gaan daarom een 30 kilometerzone inrichten met rode stroken voor de fietsers en een losliggend voetpad voor voetgangers zodat het mogelijk wordt om rondjes om de Singel te lopen. Daarvoor hebben we een halfverharding aangebracht die ook nog CO2-neutraal is. We willen het daarnaast groener maken voor de klimaatadaptatie", aldus Paul Manten, projectleider Catharijnesingel.
"Dat betekent voor het verkeer dat mensen zich moeten aanpassen. Er is een omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer die in principe de binnenring gaat toepassen. Voor fietsers hebben we lokale omleidingen in de wijken die achter de Catharijnesingel liggen en voetgangers kunnen over het nieuwe voetpad langs de wegwerkzaamheden lopen." De Bartholomeusbrug blijft ook open voor hen. De Nicolaas Beetsstraat is aan de kant van de Catharijnesingel dicht van vrijdag 15 juli 19.00 uur tot en met zondagavond 17 juli.

Geluidsoverlast

Tijdens de werkzaamheden kan er geluidshinder zijn, waarschuwt de gemeente. De aannemer werkt tussen 07.00 en 16.00 uur op werkdagen. In het weekend dat er aan het kruispunt Bartholomeusbrug-Catharijnesingel-Nicolaas Beetsstraat werkt de aannemer tussen 06.00 en 01.00 uur. Als het nodig is, wordt er 's nachts doorgewerkt.
Na de zomer start de herinrichting van het stuk Catharijnesingel tussen de traverse van Hoog Catharijne en het Moreelsepark. "En daar gaan we eigenlijk min of meer hetzelfde doen als hier: alle bestaande verhardingen gaan eruit en daar komen asfaltstroken voor de fietspaden en klinkerverharding voor de rijwegen voor terug. En ook daar gaan we allerlei bomen in de taludlijn plaatsen", zegt projectleider Paul Manten.