Burgemeester van Utrecht trekt online gebiedsverbod in voor opruier

© Femke van den Heuvel
Utrecht - Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft het 'online gebiedsverbod' ingetrokken voor een jongen die vorig jaar november opriep om te gaan rellen in de Kanaalstraat. Hij heeft geleerd van de zaak en de verwachting is dat hij niet nog een keer de fout in gaat.
De 17-jarige Zeistenaar deed zijn oproep via gespreksgroep Telegram en werd aangehouden. Dijksma legde vervolgens als eerste burgemeester van het land een online gebiedsverbod op. Dat betekende dat de jongen een boete van 2500 euro moest betalen als hij zich weer schuldig zou maken aan opruiing via sociale media.
Het online gebiedsverbod leidde tot veel media-aandacht en vragen in de gemeenteraad en Tweede Kamer. Er was discussie over de vraag of de gemeente kan handhaven tegen gedrag dat zich online heeft afgespeeld en niet fysiek binnen de gemeentegrenzen van Utrecht.
In de bezwaarprocedure bleef de maatregel juridisch overeind. Het oordeel was dat het feit dat het om online gedrag gaat, niet maakt dat er geen sprake is van een overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening. Het gaat om het effect van de wens om rellen te veroorzaken. Dat effect was gericht op een fysieke plaats in Utrecht. Van een aantasting van grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting, is geen sprake geweest.
Volgens Dijksma is inmiddels gebleken dat de jongen lering heeft getrokken uit de situatie en dat er geen kans op herhaling is. "Het middel is effectief geweest. Het langer in stand laten van de maatregel zou in dit geval niet proportioneel zijn."
De burgemeester stelt dat het online gebiedsverbod in toekomst opnieuw ingezet kan worden.