25.000 woningen in polder Rijnenburg en hogere belastingen, dit zijn de plannen van de nieuwe coalitie in Utrecht

Utrecht - De ongelijkheid in de samenleving bestrijden en de klimaat- en woningcrisis aanpakken. Dat zijn de drie speerpunten van de nieuwe Utrechtse coalitie. De vijf coalitiepartijen presenteerden het coalitieakkoord in een wijkcentrum in de Utrechtse wijk Kanaleneiland.
Kijk hier de presentatie van het coalitieakkoord terug.
Na de verkiezingen van afgelopen maart, gingen vijf partijen met elkaar in onderhandeling. GroenLinks, D66 en ChristenUnie verloren zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen, maar wilden toch doorgaan met het besturen van de stad. Zij vonden in de PvdA en jongerenpartij Student & Starter nieuwe partners. Dat resulteerde in een boekwerk van zo’n 75 pagina’s. En daarmee lijkt het er op dat het beleid voor de komende vier jaar is dichtgetimmerd.

Polder Rijnenburg

Een heikel punt tijdens de onderhandelingen was polder Rijnenburg. Uit betrouwbare bronnen blijkt dat het er op dit onderwerp stevig aan toe is gegaan. Het resultaat is een compromis waar elke partij iets van zichzelf kan terugvinden. Zo wilde GroenLinks het gebied groen houden, en niet bebouwen. Dat is niet gelukt, vanaf 2035 komen er zo’n 25.000 woningen. Tot die tijd zou de polder een tijdelijk energielandschap worden. Maar dat tijdelijke is er nu vanaf.
Het noorden van de polder wordt een permanente plek voor de opwekking van duurzame energie. Daarbij zet dit college in op meer dan de nu geplande vier windmolens. En ook staat er in dat de gemeente die windmolens koste wat het kost wil afdwingen, desnoods met het onteigenen van gronden. De huidige grondeigenaren weigeren tot op heden hun grond ter beschikking te stellen.
Polder Rijnenburg
Polder Rijnenburg © RTV Utrecht
De bouw in Rijnenburg begint niet voor 2035 en is daarnaast ook nog eens afhankelijk gemaakt van de aanleg van een tramlijn naar de nieuwbouwwijk. Ook moet Rijnenburg zijn eigen centrum krijgen. Maar eerst wil dit college verder bouwen op bestaande locaties zoals Merwedekanaal en Papendorp. Ook moet er flink extra gebouwd gaan worden in Overvecht en op De Uithof (USP).
De plannen van dit college kosten geld, en dat geld wil dit college vooral binnenkrijgen door de belastingen fors te verhogen. Onder andere de huizenbezitter moet meer gaan betalen: de OZB gaat met 18 procent omhoog. Ook de autobezitter krijgt een rekening gepresenteerd, de parkeerbelasting gaat fors omhoog. Daarnaast wordt betaald parkeren versneld uitgebreid en is het de bedoeling om het in de hele stad in te voeren. En verder worden er jaarlijks honderden parkeerplaatsen opgeheven.

Details

Voor Student & Starter is nieuw roeiwater voor wedstrijdroeiers een belangrijk punt. Maar de onervaren partij heeft dit onderdeel niet kunnen binnenhalen tijdens de onderhandelingen. In het akkoord staat alleen dat er een studie komt naar geschikt roeiwater, waarbij gekeken wordt naar een gebied tussen Vianen en Ameide en Polder Rijnenburg.
© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
En verder staat het akkoord vol met details. Eén daarvan is dat deze coalitie door wil met Samen Veilig Midden Nederland, waaronder Veilig Thuis Utrecht valt. De coalitie heeft vertrouwen in de veranderagenda van het bedrijf. Een detail met verstrekkende gevolgen is dat men vindt dat sociale huur vooral het domein moet zijn van de woningcorporaties.
Bekend was al welke wethouders worden voorgedragen door de partijen. In het akkoord staat nu ook welke portefeuilles ze krijgen. Zo krijgt wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) opnieuw de post mobiliteit. Nieuwkomer Eva Oosters (Student & Starter) krijgt cultuur, sport en milieu. En Dennis de Vries van de PvdA krijgt wonen en jeugdzorg. De zware post van financiën gaat naar de kersverse wethouder Susanne Schilderman.