Taakverdeling vaders en moeders weer terug op zelfde niveau als voor coronacrisis

© Pixabay
Utrecht - De taakverdeling tussen vaders en moeders is weer terug op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Vaders, die tijdens de pandemie meer (zorg)taken op zich namen, geven aan dat ze in huis weer net zoveel doen als voor de coronacrisis. Dat betekent dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen niet is verkleind of vergroot, maar hetzelfde is gebleven.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht dat is uitgevoerd door sociologen Janna Besamusca, Chantal Remery en Mara Yerkes. Aan dit onderzoek deden 1084 ouders uit 890 huishoudens mee.
De eerste meting is in april 2020, aan het begin van de coronacrisis, gedaan. Daaruit viel op dat vaders meer taken op zich namen: 22 procent gaf aan aan meer zorgtaken te doen dan voorheen. Ook gaf uit deze groep 17 procent aan meer huishoudelijke taken te doen dan voor de crisis ten opzichte van hun partner. "Tijdens de eerste lockdown moesten ouders snel schakelen en wennen aan een nieuwe situatie", verklaart onderzoeker Mara Yerkes. "Vaders werkten ook vaker thuis en kwamen hierdoor in een ander ritme."
Daar komt bij dat de taakverdeling tevens werd beïnvloed door ouders met een vitaal beroep, waar vaker vrouwen werkzaam zijn. Uit de eerste meting van het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de moeders (56 procent) een cruciaal beroep heeft, bij vaders was dit een derde (34 procent). Ook dit versterkte de verdeling van zorg en huishoudelijke taken tussen ouders. Daarnaast pasten moeders uit deze groep vaker hun werkdagen aan, ervoeren ze een hogere werkdruk en hadden ze minder vrije tijd dan voor de coronacrisis.

Tijdelijke verschuiving

De verschuiving van vaders die in het begin van de pandemie meer zorgtaken op zich namen was tijdelijk, want in september 2020 werd al geconstateerd dat deze weer aan het afnemen was. Het aandeel vaders dat meer huishoudelijke taken deed dan voor de pandemie, daalde al in juni 2020.
Na de laatste meting, in november 2021, blijkt dat de coronacrisis nauwelijks meer invloed had op de verschillen in taakverdeling tussen vaders en moeders. Wel geeft iets meer dan een vijfde van de vaders en moeders bij de laatste meting aan meer zorgtaken te doen vergeleken met voor de coronacrisis, wat betekent dat in een deel van de huishoudens vaders en/of moeders meer taken oppakken dan voor de pandemie.

Ouders redelijk tevreden over zorgverdeling

Ouders zelf zijn redelijk tevreden met deze verdeling. Als het gaat om huishoudelijke taken geven mannen een hogere score dan vrouwen: 7,4 versus 6,9. Deze scores zijn hetzelfde als die van voor de coronacrisis en ze zijn vergelijkbaar met die van juni 2020; mannen gaven toen gemiddeld een 7,3, vrouwen een 6,8. In november 2020 was dit voor mannen gemiddeld een 7,5, en voor vrouwen een 6,9. Hoewel de tevredenheid bij mannen wat hoger ligt dan bij vrouwen, geven beide partijen deze verdeling een ruime voldoende.