Utrechts Landschap: natuur lijdt onder de droogte dit voorjaar

© Utrechts Landschap
Utrecht - Het is al geruime tijd verontrustend droog. Niet alleen boeren en fruittelers hebben daar last van, ook de natuur in onze provincie lijdt eronder, zien de boswachters van Utrechts Landschap.
Hoge temperaturen, krachtige zonnestralen, maar ook wind leiden ertoe dat de bodem, natuur en landbouwgewassen in een rap tempo verdrogen. De verdamping van het schaarse water gaat razendsnel, terwijl het essentieel is voor de natuur. Boswachter Jacqueline van Dam: "Als bomen geen water krijgen, komen ze niet voldoende in blad waardoor ze niet goed kunnen groeien. Het gevolg is dat de bomen verzwakken en gevoeliger worden voor aantastingen door insecten, schimmels en bacteriën. Ze kunnen ook zomaar het loodje leggen bij de eerstvolgende storm."
Juist in het voorjaar als alles gaat groeien, is water broodnodig, maar het ziet er voor de komende periode niet goed uit. "De weermannen en -vrouwen beloven vooralsnog niet veel verbetering. Er moet wel heel veel regen vallen om de ontstane tekorten weer aan te vullen", zegt boswachter Van Dam van Utrechts Landschap. "De buien van gisteren zijn slechts een druppel op een gloeiende plaat."

Tips

De opwarming van de aarde is misschien niet meer te voorkomen, maar afremmen kan wel. Van Dam heeft een aantal praktische tips om verdroging tegen te gaan. Plaats een regenton bijvoorbeeld en vervang je tuintegels voor planten, want die houden water vast en zorgen voor schaduw op de bodem zodat er minder verdampt. Andere adviezen: douche korter, zet een waterbesparingsknop op je toilet en was de auto wat minder vaak.
Maar wat doet Utrechts Landschap, dé beschermer van natuur en erfgoed in onze regio, zelf eigenlijk tegen de verdroging? De stichting beperkt het geven van water tot het uiterst noodzakelijke en op historische buitenplaatsen wordt sinds een aantal jaren bewust gekozen voor droogtebestendige boomsoorten.
Verder wordt waar mogelijk geprobeerd het water langer vast te houden. Onder andere door wadi’s, maar ook door gebruik van stuwen en dammen. Samen met andere natuurbeschermerorganisaties lobbyt het Utrechts Landschap daarnaast om de waterschappen ervan te overtuigen dat wateronttrekking uit open water zoveel mogelijk beperkt moet worden. Zeker op de van nature al zo droge Utrechtse Heuvelrug.
Utrechts Landschap koopt natuur en erfgoed aan om het te behouden voor toekomstige generaties. De stichting beheert inmiddels 5.825 hectare natuur, 25 buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel Loenersloot en Steenfabriek Bosscherwaarden.