Communicatie Natuurgebied Oud-Zuilen onvoldoende: waar is het mis gegaan?

© RTV Utrecht / Maurice Matulessy
Utrecht - Wethouder Lot van Hooijdonk erkent dat de gemeente tekortgeschoten is in de communicatie rond Landschapspark Oud Zuilen. Dat zei ze gisteravond tijdens een debat in de gemeenteraad. Vooral de plotselinge verandering van de naam Natuurgebied Oud-Zuilen naar Landschapspark Oud Zuilen was niet handig.
Het natuurgebied tussen Overvecht, Zuilen en Oud Zuilen moet een toegankelijk park worden. Er is veel commotie rondom het gebied. De gemeente kondigde eerder dit jaar via een wijkbericht aan dat bewoners mee mochten denken met de invulling van het nieuwe park. De meeting was vanwege covid-19 nog via het videocommunicatie-programma Zoom. ''Je kunt je voorstellen dat zo'n meeting met twee- tot driehonderd mensen niet voelt als participeren'', legt Hester Assen van de PvdA uit. ''Terwijl het juist zo belangrijk is om alle betrokkenen te laten meedenken.''
In het wijkbericht zat al een plattegrond bijgevoegd met een eerste schets van de invulling van het stuk grond en ook op de gemeentewebsite staan regels zoals: 'We gaan van dit gebied een landschapspark maken om in te wandelen, verblijven en van de natuur te genieten.' Voor veel bewoners leek het dus alsof er al beslissingen gemaakt waren zonder dat zij hun mening hebben kunnen laten horen. Al gauw lanceerde een aantal buurtbewoners een petitie en ook op de raadsinformatiebijeenkomst vorige maand kwamen veel buurtbewoners hun onvrede laten horen.

Landschapspark of natuurgebied?

Maar zo in beton gegoten zijn de plannen nog helemaal niet: dit is nog slechts de verkennende fase. ''Dat leek bij de communicatie naar bewoners en tijdens de raadsinformatiebijeenkomst niet zo'', vertelt Anne Sasbrink van de Partij voor de Dieren.
Tijdens het debat verbaast zij zich nog meer over de gekozen terminologie en naamgeving. ''Waarom heet het opeens niet meer Natuurgebied Oud-Zuilen, maar hebben we het al over een landschapspark?'' Wanneer wethouder Lot van Hooijdonk aan het woord is bij het debat erkent ze dan ook meteen dat de communicatie ietwat ongelukkig is verlopen. ''Mevrouw Sasbrink legt de vinger op de zere plek. Dat is één van de dingen die we moeten aanpassen'', doelend op de naam van het natuurgebied.
Het gaat totaal om een gebied van 40 hectare.
Het gaat totaal om een gebied van 40 hectare. © RTV Utrecht / Maurice Matulessy
Daarnaast wil de wethouder benadrukken dat de omwonenden en betrokkenen juist wel gehoord worden. ''Als ik naar de petitie van de bewoners kijk, denk ik: dat is ongeveer wat wij ook willen. Waar is het mis gegaan?"
Yet van den Bergh, oud-wethouder én één van de initiatiefnemers van de petitie, is gematigd enthousiast: ''Ik ben blij dat er in de raad nu over gesproken wordt en dat ook de wethouder voelt dat bewoners gehoord moeten worden. Maar het blijft jammer dat je als stad ervoor kiest om op een groene plek te investeren in groen, terwijl er op andere plekken in de gemeente geen geld is voor meer groen.''
De meningen in de raad over de strook groen langs de Vecht lopen flink uiteen. Het project zal voor de gemeente voorlopig nog een flinke klus zijn. ''Er zijn heel veel aandachtspunten meegegeven waar het college iets mee moet'', aldus Sasbrink. Assen kijkt vooruit: ''Ik heb er wel vertrouwen in dat het uiteindelijk gaat lukken.''