Rechtbank: burgemeester hoefde niet in te grijpen bij alFitrah-moskee

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
Utrecht - Burgemeester Sharon Dijksma hoefde niet in te grijpen bij de Stichting alFitrah en de imam van de alFitrah-moskee in Utrecht. De stichting Femmes For Freedom wil dat de moskee sluit en dat de imam een gebiedsverbod krijgt vanwege het gedachtegoed dat Stichting alFitrah verspreidt, maar volgens de rechter is de burgemeester dus terecht niet overgegaan op handhaving.
Femmes For Freedom vindt dat het lesmateriaal van alFitrah over de islam onderdrukking richting vrouwen en ongelovigen aanmoedigt. Ook wordt vrouwenbesnijdenis gestimuleerd. Volgens de burgemeester kan zij daar niet tegen optreden omdat ze die bevoegdheid volgens de Gemeentewet niet heeft. Femmes For Freedom was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter.
Eerder oordeelde de rechtbank al dat de alFitrah-moskee ontruimd moest worden. Na die uitspraak vond er nog een dienst plaats, waarna de activiteiten stopten. "Het doel dat Femmes For Freedom voor ogen staat, namelijk sluiting van de moskee, kan niet meer bereikt worden. Dat geldt dus automatisch ook voor een gebiedsverbod voor de imam rondom die moskee", aldus de rechtbank. De burgemeester kan alleen actie ondernemen als de openbare orde ter plaatse in het geding is. Daarvan is volgens de rechter geen sprake.
Eerder gaf Dijksma al eens te kennen een doorstart van de alFitrah-moskee niet te zien zitten. Ze maakt zich zorgen over de activiteiten van de stichting in het licht van de rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes.