Geneeskundestudenten UU bundelen krachten met Wageningen Universiteit: 'Unieke situatie'

© ANP
Utrecht - Voeding speelt amper een rol tijdens de opleiding geneeskunde, maar daar moet komend studiejaar verandering in komen. Daarom gaan Utrechtse studenten samenwerken met studenten voeding en gezondheid van de Wageningen Universiteit.
"Vanuit de opleiding moet er steeds meer aandacht komen voor voeding, preventie en leefstijl", vindt Annet van Royen-Kerkhof, opleidingsdirecteur Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Daarom worden vanaf september de krachten gebundeld met de studenten uit Wageningen. Op die manier kunnen gezamenlijke onderzoek- en onderwijsprojecten in gang worden gezet die het belang van gezonde voeding voor de gezondheid onderstrepen.
"Dat we hierin een samenwerking met Wageningen kunnen doen is natuurlijk ontzettend fijn. Ze hebben daar op een andere manier verdiepende kennis over voeding, voedingsstoffen en over de omgevingsaspecten van gezonde voeding. Het verbouwen of het verkrijgen van gezonde voeding zijn aspecten die je als dokter ook kunt meewegen in je beslissing en in je adviezen", aldus Van Royen-Kerkhof.
De samenwerking is er niet alleen voor het preventief tegengaan van ziektes, maar ook voor een juist voedingsadvies voor patiënten die al een behandeling ondergaan. Van Royen-Kerkhof: "De andere kant is inderdaad dat mensen die geopereerd moeten worden of een oncologische behandeling moeten ondergaan, ook in een goede voedingstoestand zijn voordat ze zo'n behandeling moeten ondergaan. Het is namelijk bewezen dat je dan ook beter uit de behandeling komt, dat je bijvoorbeeld beter de chemotherapie verdraagt of sneller herstelt na een operatie. Dus je bent gewoon fitter en in een betere conditie."

Interdisciplinair dialoog

Van elkaar leren, dat is het motto. Studenten voeding en gezondheid kunnen de artsen in opleiding bewuster maken van de invloed van voeding voor de gezondheidstoestand. Andersom weten geneeskundestudenten alles over de medische wereld. "Voor de Wageningenstudenten is het interessant omdat zij meteen het toepassingsgebied zien voor de gezondheidszorg en voor gezondheid en welzijn in het algemeen", legt Van Royen-Kerkhof verder uit. De samenwerking tussen de universiteiten kan zo een nieuwe kennisalliantie teweegbrengen.
Het is niet voor het eerst dat de universiteiten ervoor kiezen om samen te werken. In december 2020 besloten de universiteiten nog om hun samenwerking te intensiveren. "De Universiteit Utrecht heeft een samenwerking met Wageningen en Eindhoven. Vanuit die samenwerking hebben we vooral onderzoeksprojecten gedaan. Nieuw is, dat het nu ook onderwijs wordt. Op dat vlak proberen we nu ook echt verdiepingsslagen te maken. Dat is een vrij unieke situatie."
Van Royen-Kerkhof: "De studenten moeten straks dus samen gaan nadenken over een gezondheidsprobleem. Dus het gaat ook echt over de - wat wij noemen - interdisciplinaire dialoog, met als doel dat ze ook later goed met elkaar kunnen samenwerken in het oplossen van gezondheidsproblemen."