Universiteit Utrecht krijgt 42,4 miljoen voor wetenschappelijk toponderzoek

Anna Akhmanova en Daniel Vanmaekelbergh geven leiding aan de onderzoeksgroepen die subsidie hebben gekregen.
Anna Akhmanova en Daniel Vanmaekelbergh geven leiding aan de onderzoeksgroepen die subsidie hebben gekregen. © Twitter / @UniUtrecht
Utrecht - De Universiteit Utrecht heeft 42,4 miljoen euro gekregen om twee onderzoeksprojecten te financieren. Het geld komt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt toegekend zodat de UU kan blijven meedoen in de wereldtop van universitair onderzoek.
"Voor het doen van onderzoek van internationaal topniveau zijn rust en ruimte essentieel. Met deze forse impuls bieden we langetermijnperspectief en adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen", legt minister Robbert Dijkgraaf uit. "Onderzoekers die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek."
Het project Zwaartekracht is bestemd voor samenwerkingsgroepen van wetenschappers die binnen hun vakgebied vernieuwend en invloedrijk wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Doel is om onderzoeksprogramma’s te stimuleren tot doorbraken van internationaal niveau. Om dit mogelijk te maken, komt de financiering voor die onderzoeken direct vanuit de Rijksoverheid.

Met het Zwaartekracht-programma kunnen onderzoekers de komende 10 jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. Een van de pijlers van het programma is dat over disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt.

Project IMAGINE! krijgt in totaal 20,8 miljoen euro. Het geld gaat gebruikt worden om onderzoek te doen naar het vervangen of van buitenaf repareren van beschadigd weefsel in het lichaam. Dit onderzoek zou effect kunnen hebben op onder meer de behandelingen van verschillende ziekten.
De overige 21,5 miljoen euro wordt gestoken in onderzoek naar materialen voor het kwantumtijdperk. Dat betekent, iets simpeler gezegd, eigenlijk dat gekeken wordt naar manieren om bestaande mogelijkheden van informatieverwerking veel krachtiger en tegelijk energie-efficiënter te maken.

Nog meer subsidies

Naast de Universiteit Utrecht hebben nog vijf andere universiteiten geld gekregen. Het gaat om de Radboud Universiteit Nijmegen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Eindhoven en de Vrije Universiteit Amsterdam. In totaal krijgen de wetenschappers verbonden aan de zeven universiteiten 142,7 miljoen om de komende jaren wetenschappelijk onderzoek te doen.