Recordaantal klachten en vragen over discriminatie in 2021

© RTV Utrecht / Rik Dogger
Utrecht - Het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht heeft vorig jaar een recordaantal klachten en vragen gekregen over ongelijke behandeling: 5286. Bijna de helft daarvan kan volgens de wet ook worden gezien als discriminatie. De meeste daarvan hadden betrekking op een handicap of een chronische ziekte, zoals de afgelopen vijf jaar ook al het geval was.
In de zogenoemde discriminatiemonitor schrijft de Utrechtse instantie dat zij bijna zeshonderd meldingen binnenkreeg van racisme. Daarnaast dienden nog ruim 450 mensen klachten en vragen in omdat ze het gevoel hadden gediscrimineerd te worden op basis van hun geslacht.
Het college ontving daarnaast 2328 meldingen omdat mensen zich gediscrimineerd voelden door de overheid door invoering van het coronatoegangsbewijs. Deze meldingen kunnen volgens de wet niet direct gezien worden als discriminatie. In totaal waren er 2873 mensen van wie de klacht niet voldeed aan de wettelijke gronden voor ongelijke behandeling.

Corona en verkiezingen

De coronapandemie verergerde de situatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte, stelt het college, zeker als zij moeite hadden met het vinden van een baan, een opleiding of een huis. In de discriminatiemonitor worden voorbeelden genoemd van mensen die vanwege een beperking geen mondkapje kunnen dragen of niet volledig gevaccineerd worden, waardoor de CoronaCheck-app voor problemen zorgde.
Daarnaast waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer niet altijd toegankelijk voor mensen met een beperking en dienden 77 ouders een klacht in omdat hun hoogbegaafde kind niet goed geholpen wordt op school.
Veel van de klachten over racisme volgden naar aanleiding van de toeslagenaffaire in de kinderopvang. Ook vermoedden mensen dat ze etnisch geprofileerd werden bijvoorbeeld door gemeenten als het gaat om het aanvragen van een bijstandsuitkering. Bij meer dan de helft van de melders over geslachtsdiscriminatie ging het om mensen die in hun werk benadeeld werden omdat ze zwanger waren of een kinderwens hadden.

The Voice en Marc Overmars

Het college wijst daarnaast op het probleem van seksuele intimidatie op de werkvloer. Daar is dit jaar in de monitor meer aandacht voor gezien actuele zaken die spelen.
"We behandelen al jaren vragen, meldingen en verzoeken over deze vorm van geweld tegen vrouwen. Verhalen zoals over The Voice of Holland en oud-directeur van Ajax, Marc Overmars, gaven de doorslag om dit onderwerp dit jaar extra aandacht te geven", legt Jacobine Geel, voorzitter van het College, uit.
"Mensen weten niet altijd dat ze om een oordeel kunnen vragen bij het College als ze te maken krijgen met seksuele intimidatie. Het verbod op seksuele intimidatie is geregeld in de gelijkebehandelingswetgeving en desgevraagd kan het College daaraan toetsen. We kijken daarbij dan vooral naar de rol van de werkgever. Die moet zorgen voor een veilige werkomgeving, waarbij discriminatie geen kans krijgt."