Utrecht zet mediation in rond jarenlange soap over Sportpark Overvecht-Noord

© RTV Utrecht / Iris Tasseron
Utrecht - De Utrechtse wethouder Rachel Streefland heeft mediaton ingezet om tot een oplossing te komen rond de overgang van de Utrechtse Rashonden Vereniging (URV) naar Sportpark Overvecht-Noord. De URV was eerder door de gemeente een plek op het sportcomplex toegezegd, maar kwam er later achter dat ze het veld mogelijk moesten delen.
De problemen rond het sportpark ontstonden doordat de gemeente aan te veel verenigingen ruimte had beloofd. Het leidde tot een langlopende soap waar vele debatten over werden gevoerd in de gemeenteraad. Het grootste probleem ontstond er met de URV en voetbalvereniging EDO, die allebei van het bewuste veld gebruik willen maken.

Veld delen

In een raadsdebat begin maart stelde de wethouder nog dat volgens de capaciteitsberekeningsmethode er voldoende ruimte moet zijn voor alle verschillende verenigingen en hun activiteiten. Wel zouden verenigingen hun veld dan in onderling overleg moeten delen. Als voorbeeld gaf Streefland mee dat EDO van het veld van de URV gebruik zou kunnen maken op de momenten dat de hondenvereniging het niet nodig heeft.
Dat vond de gemeenteraad onvoldoende, waarna een motie werd aangenomen waarin werd gesteld dat de hondenvereniging en de voetballers het veld elke zaterdag om en om zouden delen. De URV trok toen aan de noodrem. Volgens voorzitter Tineke van Asselt zou het voortbestaan van haar vereniging op die manier in gevaar komen. De inkomsten uit de zaterdagse trainingen zijn hard nodig.

Motie niet uitvoerbaar

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Streefland weten dat de motie ook niet uitgevoerd kan worden. De gemeente had de URV namelijk zelf gevraagd om te verhuizen naar het nieuwe sportpark, omdat hun oude plek bij sportpark Elinkwijk in Zuilen een andere bestemming krijgt.
De gemeente had de URV toen beloofd dat zij de hoofdhuurder van hun veld zouden worden. Ook de rest van de gebruikersvoorwaarden zouden vergelijkbaar zijn met hun oude locatie. De gemaakte afspraken zouden dus worden geschonden als de motie wordt uitgevoerd, zegt Streefland.

'Normaliseren van verhoudingen'

"Om in deze situatie een goede uitweg te vinden, is begin april een mediationtraject gestart", laat de wethouder de gemeenteraad in een brief weten. Doel van het traject is het 'normaliseren van de verhoudingen' en zorgen voor 'een goede samenwerking' tussen de partijen.
De eerste gesprekken zijn inmiddels geweest. "Beide partijen geven aan gezamenlijk om tafel te willen," zegt Streefland. "Dit gesprek zal na de meivakantie plaatsvinden. Wij verwachten dat verenigingen met behulp van mediation onderling goede en werkbare afspraken maken om, waar nodig of gewenst, gebruik te kunnen maken van elkaars velden voor reguliere activiteiten en evenementen."