Rijkswaterstaat bagatelliseerde brandonveiligheid Westravenflat

© RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - Rijkswaterstaat meent dat het met de onveiligheid van de kantoortoren Westraven wel meevalt. Dat heeft RWS geschreven in een interne memo aan het personeel, in reactie op een artikel van RTV Utrecht waarin stond dat de brandweer het pand in 2008 kwalificeerde als 'zeer onveilig'. In de memo stond verder dat het artikel van RTV Utrecht feitelijke onjuistheden bevatte. Inmiddels heeft Rijkswaterstaat het intranetbericht aangepast "na bestudering van de stukken".
"Kijkend naar de vermeende brandonveiligheid van Westraven gaat het hier om een aantal open deuren en de aanwezigheid van een aantal blikken met brandbare stof ten tijden van de schouw door de Veiligheidsregio (januari 2008) waarop direct is geacteerd”, schreef de Corporate Dienst van RWS eerder deze week aan het personeel.
In het gisteren aangepaste intranetbericht is die reactie weggehaald. Nu schrijft Rijkswaterstaat: "We willen benadrukken dat de veiligheid en een prettige werkomgeving voor jullie als medewerkers altijd de grootste prioriteit heeft en leidend is voor het handelen van Rijkswaterstaat."
Eerder deze week schreef RTV Utrecht dat de problemen na de verbouwing van de kantoorflat van Rijkswaterstaat in 2007 veel groter waren dan eerder aangenomen. Wat al bekend was is dat de toren trilde door het bakje van de glazenwasser en dat de omringende vijver zo lek als een mandje bleek. Na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werd duidelijk dat er veel meer aan de hand is met het complex na de verbouwing. Zo bleek de gevel ondeugdelijk en waren er problemen met de luchtbehandeling, met het dakdoek en een hellingbaan. In totaal waren er tien jaar na de oplevering nog zo’n 22 ernstige gebreken. De totale schade na de renovatie bedroeg waarschijnlijk ruim 9 miljoen euro. Een deel van de problemen is nog steeds niet opgelost.

Zeer onveilig

Onderdeel van de stukken die beschikbaar kwamen na het beroep op de Wob is een gezamenlijk document van de Utrechtse brandweer en de gemeente. De brandweer omschreef het pand in januari 2008 als 'zeer onveilig', waarna de gemeente een dwangsom oplegde aan RWS, met de eis dat de problemen opgelost moeten worden. De gemeente sprak in de aanschrijving van een 'illegale situatie'. De gemeente dreigde het gebruik van het pand te beëindigen als de illegale situatie niet wordt opgeheven.
De brief van de gemeente ging vergezeld van een rapport van de brandweer. In dat rapport staat dat het slechts om een deelinspectie gaat. Grote delen van het complex waren nog niet in de inspectie betrokken, maar deze deelinspectie was reden genoeg om stevig aan de bel te trekken.

Misstanden

De brandweer constateerde dat er een vat met 200 liter Ethaandiol was opgeslagen in een luchtbehandelingsruimte, en dat het ontbrak aan een lekbak. Ook mocht deze stof daar niet staan. Verder stelde de brandweer vast dat brandwerende deuren rond de trappenkernen niet goed in het slot vielen. De brandweer stelde dat alle deuren dienen te worden nagezien. Vervolgens waren op diverse verdiepingen de vluchtwegen te smal door onjuist geplaatste kasten, en ontbrak op een verdieping de vluchtwegaanduiding.
Tekst loopt door na de foto
Een deel van de problemen is nog steeds niet opgelost, zoals deze vijver
Een deel van de problemen is nog steeds niet opgelost, zoals deze vijver © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
De lijst met misstanden telt drie bladzijden. Daaronder de constatering dat een ruimte die gevuld kan worden met blus-gas voorzien was van cilindersloten. Blus-gas is dodelijk voor mensen, ze kunnen in een ruimte gevuld met dit gas, niet ademen. De brandweer stelde vast dat ontsnappen uit die ruimte onmogelijk was als de deur op slot zat.
Dan bleken blusmiddelen niet gekeurd te zijn, althans de aanduiding daartoe ontbrak. Ook bleken brandhaspels niet bereikbaar. Voor een succesvolle bestrijding van brand dient de brandweer te weten waar de calamiteit is. In het pand ontbrak ten tijde van de inspectie het brandmeldpaneel bij de receptie.
Na bestudering van de stukken moeten wij terugkomen op onze eerdere uitspraken dat er in het artikel van RTV Utrecht feitelijke onjuistheden stonden
Intern bericht aan personeel RWS
Verder waarschuwde de brandweer voor obstakels op diverse plekken in het pand waardoor vluchtwegen werden belemmerd, en voor een defect in de sprinklerinstallatie, en tenslotte voor ondeugdelijke kranen van brandhaspels.

Dwangsom

De brandweer en de gemeente legde vervolgens Rijkswaterstaat een dwangsom op, waarbij ze de dienst opdroegen om met name te zorgen dat de gebruikers van het pand veilig kunnen vluchten. De Veiligheidsregio Utrecht staat anno 2022 achter hun rapport van toen. Een woordvoerder van de VRU laat weten: "Zoals je kunt lezen in de rapportage was de conclusie toen dat het pand zeer onveilig was, omdat aan de in het rapport beschreven brandveiligheidseisen niet werd voldaan. Er zijn toen brandpreventieve maatregelen genomen om het pand wel veilig te maken."
Rijkswaterstaat laat in een reactie weten dat het interne bericht is aangepast. “Na bestudering van de stukken moeten wij terugkomen op onze eerdere uitspraken dat er in het artikel van RTV Utrecht feitelijke onjuistheden stonden”, staat er nu onder het artikel. Een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf benadrukt dat het pand op dit moment wel brandveilig is. “De brandweer stelde destijds een aantal tekortkomingen vast. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft samen met de gebruiker, Rijkswaterstaat, actie ondernomen om deze punten op te lossen. Daarna is de gebruiksvergunning afgegeven, omdat het pand brandveilig is.”