Onderwijswethouder Utrecht blij dat SvPO-bestuurder opstapt

© RTV Utrecht / Bas Teunissen
UTRECHT - Het vertrek van Misha van Denderen bij de Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) is in Utrecht met gejuich ontvangen. Onderwijswethouder Anke Klein is blij dat de bestuurder zijn functie heeft neergelegd. "Dit is de enig juiste beslissing in het belang van de kinderen", laat ze in een reactie aan RTV Utrecht weten.
De middelbare scholen onder het SvPO-bestuur, waaronder het Tjalling Koopmans College in Utrecht, liggen al enkele jaren onder vuur. De onderwijsinspectie heeft de school in Utrecht, die zich kenmerkt door kleine klassen en weinig huiswerk, twee keer op rij als 'zeer zwak' beoordeeld.
Na een vernietigend inspectierapport over onder meer de financiële handel en wandel van de scholengroep eiste minister Dennis Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs onlangs het vertrek van Van Denderen als verantwoordelijk bestuurder. Hij dreigde de geldkraan dicht te draaien en stelde dat overheidsgeld dat in particuliere stichtingen zou zijn verdwenen terug moet worden betaald.

'Geremd in hun ontwikkeling'

Vorig jaar maakte de inspectie al bekend dat de school in Utrecht leerlingen niet de uitleg en begeleiding gaf die ze nodig hadden. Daardoor zouden ze worden geremd in hun ontwikkeling. Minister Wiersma zei recent dat de acht scholen open kunnen blijven wanneer de bestuurder zou opstappen. Nu dat is gebeurd, hoopt ook onderwijswethouder Klein in Utrecht dat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt.
"Ik ben blij dat de bestuurder zijn functie heeft neergelegd en er nu zo snel mogelijk een nieuw bestuur kan komen", schrijft ze in een reactie aan RTV Utrecht. "De kwaliteit van het onderwijs op deze school is al lange tijd zeer onvoldoende. Het voeren van juridische procedures zou niet mogen leiden tot jaren uitstel van goed onderwijs voor de leerlingen. Ik heb de Tweede Kamer al eerder opgeroepen hier aandacht voor te hebben en ben dan ook blij dat minister Wiersma aangeeft hier sneller tegen op te willen treden."

Wanbeheer

De onderwijsinspectie beweert onder meer dat er bij de acht SvPO-scholen sprake is van wanbeheer. Ook zou er 22,5 miljoen euro zijn uitgegeven aan zaken waar onderwijsgeld niet voor bedoeld is. Zo is een groot deel van dat bedrag in schoolgebouwen geïnvesteerd. Die zijn eigendom van stichtingen van de bestuurder en vallen daardoor buiten de controlemogelijkheden van de inspectie. Dat mag niet en daarom moet het terug worden betaald, vindt de minister.
De SvPO noemt het nieuwe inspectierapport 'tendentieus' en heeft vergeefs geprobeerd het rapport via de rechter uit de openbaarheid te houden. Van Denderen zegt dat er niets klopt van de bewering dat er verkeerd met geld is omgegaan. Het financieel beheer is volgens hem "juist zeer goed".

Schoolleiders

Vrijdagavond meldde Omrop Fryslân dat Van Denderen had besloten om op te stappen. "Hij geeft daarmee gehoor aan een oproep van SvPO-schoolleiders", schreef de regionale omroep.
De acht schoolleiders hadden hem een brief geschreven. "Hoewel we zeer erkentelijk zijn voor de rol van Misha van Denderen als oprichter van de scholengroep, zijn we op een punt aangekomen dat we van mening zijn dat de scholen slechts een realistische kans op doorstart hebben wanneer de schoolleiding unaniem afstand doet van het huidig bestuur", stond daarin.