Doden van duiven op Utrecht Centraal ter discussie: onnodig of aanpakken die ziekteverspreiders?

UTRECHT - Op station Utrecht Centraal zijn vorig jaar tientallen stadsduiven gevangen en gedood vanwege de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren vindt dat dit moet stoppen. De gemeente Utrecht en de NS onderzoeken samen met een plaagdierenbestrijder of een alternatieve aanpak mogelijk is.
Afhankelijk van de tijd van het jaar, het weer en de drukte zitten er ongeveer vijftien duiven op het station. Ze verblijven vooral in de hal en op de perrons. Onder het bollendak is op dit moment geen sprake van overlast.
© ANP

Nek breken

Over 2021 zijn 36 verwilderde duiven gevangen en via ‘cervicale dislocatie geëuthanaseerd’. Dat wil zeggen: het breken van de nek. "Dit doen wij natuurlijk niet zomaar, want verwilderde duiven verspreiden ziektes en virussen via de ontlasting en wij hebben een zorgplicht", laat een woordvoerder van de NS weten. "Daarnaast zitten er ook veel ziektes in de nesten van deze vogels. Dat vormt een risico voor de gezondheid van de bezoekers van het station en mensen die daar werken. Het station is een omgeving waar mensen eten en waar eten geproduceerd wordt.”
Naast hygiëne en volksgezondheid is er nog een reden dat de NS duiven bestrijdt: de veiligheid op het station. "Reizigers kunnen uitglijden doordat de uitwerpselen in combinatie met regen kunnen zorgen voor een gladde ondergrond."

Vangkooien

Het bedrijf Anticimex is ingeschakeld om de overlast van duiven terug te dringen. Als preventieve maatregelen zoals het plaatsen van netten niet zorgen voor een afname, maar voor een verplaatsing, wordt ingezet op vangen en doden in lijn met de Wet natuurbescherming. De NS wijst erop dat gevangen duiven niet elders weer vrijgelaten mogen worden. “Dat zou ook niet doelmatig zijn omdat duiven terug zullen keren of ergens anders voor overlast zullen zorgen.”
De geplaatste vangkooien van de bestrijder zijn voorzien van een camera waardoor de status 24/7 wordt gemonitord. "Bij een vangst wordt dezelfde dag actie ondernomen. De vangkooien zijn voorzien van water en voer. Andere vogelsoorten die gevangen worden, worden dezelfde dag nog vrijgelaten", stelt het spoorbedrijf.
© ANP

Partij voor de Dieren

Saskia Oskam van de Partij voor de Dieren vindt de aanpak van duiven op het station onnodig. Ze stelde er vragen over aan het college van Utrecht. "De ziekten die duiven eventueel met zich meedragen zijn niet of nauwelijks gevaarlijk voor mensen", zegt Oskam. Ze wijst daarbij op recent onderzoek uit Duitsland. "Daarnaast vinden wij het als Partij voor de Dieren natuurlijk onacceptabel dat dieren die het ongeluk hebben het station op te lopen, vanwege al het voedsel dat mensen er achterlaten, worden gedood."
De NS zegt, mede naar aanleiding van de vragen van de Partij voor de Dieren, open te staan voor andere oplossingen. "Het onderzoeken van preventieve maatregelen op locatie is onderdeel van de beheersing. Dit is een continu proces."
Het spoorbedrijf benadrukt dat overlast van duiven een landelijk stedelijk probleem dat zich niet beperkt tot stations. “Wij gaan nu met de gemeente Utrecht, als één van onze beheerpartners, onderzoeken welke integrale oplossingen en mogelijke alternatieven mogelijk en doelmatig zijn.” Het gesprek vindt naar verwachting eind april of begin mei plaats.
Om een beter beeld te krijgen van de stadsduif doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar de vogels. Vorig jaar maakten we onderstaand filmpje.