Overlast in winkelcentrum De Gaard explosief gestegen: 'Cameratoezicht vanwege opdringerige bedelaars'

© RTV Utrecht
UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft nieuwe overlastplekken aangewezen voor flexibel cameratoezicht. Het gaat onder meer om winkelcentrum De Gaard in Tuindorp-Oost. Het aantal klachten over verslaafde bedelaars is de afgelopen maanden explosief gestegen. Winkeliers en klanten voelen zich geïntimideerd en dit heeft al meerdere keren tot escalatie geleid, meldt de gemeente Utrecht.
Omdat bezoekers van het winkelcentrum relatief vaak geld geven is er ook sprake van een aanzuigende werking op andere bedelaars. Extra toezicht heeft nog niet geholpen. Op het moment dat politie en handhavers in de buurt zijn, gedragen de bedelaars zich niet hinderlijk. Met het cameratoezicht hoopt de gemeente signalen te kunnen onderbouwen dat de overlast wordt veroorzaakt door cliënten van hostel De Hoek aan de Kögllaan, zodat gerichte maatregelen kunnen worden genomen.
In de gemeente Utrecht hangen 75 vaste camera's en zes flexibele camera’s. Ze ondersteunen bijvoorbeeld bij politiewerk, evenementen en het bepalen van de juiste aanpak. Voor de vaste camera’s bekijkt de gemeente jaarlijks of ze nog op de juiste plek staan. Daarnaast zet te gemeente camera's voor drie tot maximaal zes maanden in. Dat is flexibel cameratoezicht.

Herderplein en Overvecht-Zuid

De flexibele camera die naar De Gaard gaat, stond de afgelopen tijd aan het Herderplein in de buurt Halve Maan. Het is daar nu rustig volgens de gemeente. Drie jeugdgroepen die de overlast veroorzaken zijn in beeld gekomen door de camera. Er zijn onder meer gesprekken gevoerd met de ouders. Ook woningcorporatie Mitros heeft maatregelen genomen.
Hoewel de problemen in Overvecht-Zuid ernstiger lijken, is toch gekozen voor De Gaard. De toegevoegde waarde is hier namelijk groter dan voor Overvecht-Zuid, waar meer camera’s nodig zijn om het probleemgebied goed in beeld te brengen. Meer (flexibele) camera’s zijn echter niet voor handen. De gemeente noemt de keuzes die soms gemaakt moeten worden 'schrijnend'.

Winkelcentrum Lunetten

Twee flexibele camera’s bij de J.C. Maylaan in Kanaleneiland gaan naar winkelcentrum Lunetten. Er is daar sprake van alcohol- en drugsgebruik, vervuiling en geluidsoverlast. Ook zijn er signalen van drugshandel en straatintimidatie. De overlastplegers hangen volgens de gemeente dagelijks rond op het winkelcentrum. De overval op een restaurant in Lunetten heeft er bij de ondernemers behoorlijk ingehakt, laat de gemeente weten.
De problemen op de J.C. Maylaan zijn ondanks een brede aanpak nog niet teruggedrongen. Een groep jongeren zorgt volgens de gemeente nog steeds voor overlast waardoor bewoners en ondernemers zich geïntimideerd voelen. De camera’s hebben er wel voor gezorgd dat overlast sneller in de kiem wordt gesmoord omdat de veroorzakers beter in beeld zijn gekomen. Ook hebben ze bijgedragen aan het veiligheidsgevoel. De camera’s moeten worden verplaatst omdat ze in andere gebieden nog harder nodig zijn en de maximale inzettijd is verstreken.

Kanaalstraat en omgeving

Een derde camera op de J.C. Maylaan gaat naar de Kanaalstraat. De overlast in de Kanaalstraat, de Damstraat en de zijstraten is structureel. De winkels en eetgelegenheden zijn vaak laat open en hebben een aanzuigende werking. Bewoners en ondernemers melden overlast van dealers, drugs- en drankgebruik, personen met verward gedrag, zwervers en bedelaars. Ook groepen jongeren en jongvolwassenen die ’s avonds in wisselende samenstellingen samenkomen met auto’s en scooters veroorzaken problemen.
De inzet van flexibel cameratoezicht sluit aan op de aanbevelingen uit een recent rapport waarin wordt gepleit voor de inzet van zwaardere middelen zoals cameratoezicht in het gebied.

Geuzenwijk

Omdat het cameratoezicht in Geuzenwijk veel bijdraagt aan de rust is besloten de twee flexibele camera’s hier te vervangen door vast cameratoezicht. De buurt ging de afgelopen jaren gebukt onder extreme overlast waaronder een zware explosie en rellen met Oud en Nieuw.
Bewoners en professionals hebben laten weten dat ze het onverantwoord vinden om de camera’s voor de zomer te verwijderen. Ze vrezen dat de overlast - zoals eerder - terugkeert. "Hierin vinden wij voldoende motivatie om het cameratoezicht te continueren met vaste camera’s", stelt de gemeente. Bij winkelcentrum Overkapel in Overvecht worden de vaste exemplaren juist vervangen door flexibele camera’s.