Politici geven niet op na Amelisweerd-nieuws, goede hoop dat verbreding snelweg niet doorgaat

© Bas Teunissen
UTRECHT - Het nieuws dat het kabinet doorgaat met de plannen voor de verbreding van de A27 bij Amelisweerd, sloeg vanmiddag bij veel Utrechters in als een bom. Niet alleen inwoners balen, ook lokale politici zien liever een alternatief plan. Zélfs 'autopartij' VVD hint daar op. Maar tegelijkertijd denken Utrechtse raadsleden dat de soep niet zo heet wordt gegeten als zij wordt opgediend: ze verwachten niet dat de verbreding echt doorgaat.
GroenLinks, met negen zetels de grootste partij in de Utrechtse gemeenteraad, omschrijft het nieuws als 'absurd en bizar'. Raadslid Pepijn Zwanenberg zag het bericht van minister Harbers naar eigen zeggen totaal niet aankomen. "Dit was volgens mij niet de afspraak. Utrecht heeft heel duidelijk aangegeven dit niet te willen. Niet alleen GroenLinks, ook andere collegepartijen. Een verbreding is te duur en gaat ten koste van veel bomen."
Minister Harbers van Infrastructuur (VVD) schreef vanmiddag in een brief dat hij de plannen voor de snelwegverbreding verder gaat uitwerken. Er staan namelijk te veel files op de A27 ter hoogte van knooppunt Lunetten. In het regeerakkoord wordt de ruimte gegeven aan alternatieve plannen van de lokale of provinciale politiek. "Indien het alternatief gelijkwaardig is, kan eventueel het vastgestelde tracébesluit worden gewijzigd", schrijft de minister.
Geloof me: ik zal niet rusten tot de verbreding definitief van de baan is.
Susanne Schilderman (D66)

D66 houdt hoop

Susanne Schilderman van D66 in Utrecht is hoopvol. Ze zegt dat het maken van alternatieve plannen tijd kost en dat die plannen op een later moment alsnog serieus overwogen kunnen worden. "Ik heb niet het idee dat dit een finale stap in de verkeerde richting is. En geloof me: ik zal niet rusten tot de verbreding definitief van de baan is."
Schilderman denkt dat het ministerie onder druk staat van de Raad van State. Die moet uiteindelijk besluiten of het project wel of niet doorgaat. "De minister wordt door de Raad van State gevraagd: wat wil je nou met het tracébesluit? Op moment dat minister zegt: ik bekijk nog een alternatief, dan zou het tracébesluit vernietigd worden", zegt Schilderman. "Dan is het uitgesloten dat verbreding doorgaat. Dat wil de minister natuurlijk niet. Dus ik zie zijn brief in dat licht."

Hoogleraar pleit voor uitstel

Het D66-raadslid krijgt bijval van hoogleraar transportbeleid van de TU Delft Bert van Wee. Hij zegt dat het niet ongebruikelijk is dat minister Harbers alvast voorbereidingen treft voor de verbreding, ook al is nog niet zeker dat die doorgaat. "Zodat hij vaart kan maken mocht er toch een positief besluit worden gekomen."
Uitstel lijkt me geen enkel probleem. Dan kan je even kijken wat er gebeurt nu de pandemie voorbij lijkt.
Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee
Toch waarschuwt Van Wee Utrechters ook: "Als een politicus steeds meer stappen in een bepaalde richting zet, wordt het moeilijker daarop terug te komen. Dan manoeuvreer je je in de richting van een positief besluit."
Als het aan Van Wee ligt, stelt het kabinet het besluit over wel of niet verbreden één of twee jaar uit. "Dat lijkt me geen enkel probleem, zeker aangezien het gaat om een beslissing die zó omstreden is. Dan kan je even kijken wat er gebeurt nu de pandemie voorbij lijkt." Daarmee doelt Van Wee op het aantal weggebruikers. Vanwege het thuiswerkadvies was het lange tijd relatief rustig op de Nederlandse snelwegen. Het is de vraag in hoeverre de files weer terugkeren. "Zo'n weg leg je aan voor vele tientallen jaren."

Zelfs VVD wil niet per se verbreden

Dat Utrecht niet bepaald warm loopt voor de snelwegverbreding, blijkt wel uit het feit dat zelfs de lokale VVD voorzichtig sceptisch is. Van oudsher wil die partij graag veel ruimte geven aan autorijders, maar in dit dossier kijkt fractievoorzitter Marijn de Pagter graag naar alternatieven. En hij heeft net als zijn D66-collega Susanne Schilderman vertrouwen in die nog te smeden plannen.
"We zijn er nog mee bezig", zegt De Pagter. "En de VVD werkt er ook aan mee. Ik heb begrepen van de wethouder dat ze in het najaar komen." De fractievoorzitter zegt het 'van harte te steunen' als er geschikte plannen komen die maken dat er geen bomen gekapt hoeven te worden in Amelisweerd.