Utrecht wacht niet op kabinet en geeft leefgeld aan Oekraïners: 'Ze hebben het nú nodig'

© Ik kan vliegen / Jeroen Komen
UTRECHT - De gemeente Utrecht wacht de landelijke regeling niet af en verstrekt vluchtelingen uit Oekraïne nu al leefgeld. Standaard gaat het om 59,92 euro per persoon per week voor voeding en andere persoonlijke uitgaven. Vluchtelingen die worden opgevangen door Utrechtse huishoudens krijgen daar bovenop 75 tot 125 per week om bij te kunnen dragen in de kosten. De bedragen die de gemeente uitkeert zijn gelijk aan de beoogde ministeriële regeling.
"We zien dat vluchtelingen uit Oekraïne in onze stad nu al leefgeld nodig hebben", schrijft wethouder Linda Voortman aan de gemeenteraad. "Velen zijn daardoor afhankelijk van giften van inwoners en instanties. We vinden het belangrijk om deze mensen in staat te stellen om zelfstandig basale persoonlijke uitgaven te doen. Daarom lopen we alvast vooruit op de ministeriële regeling en zijn we sinds gisteren begonnen met het verstrekken van leefgeld." Dit gaat via prepaid-pinpassen van BNG.
Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen om in Nederland te kunnen verblijven omdat ze visumvrij naar Nederland kunnen reizen. Zij worden niet, zoals andere vluchtelingen, opgevangen door het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA), maar door gemeenten. Daarom ontvangen zij ook niet op dezelfde wijze leefgeld. Hiervoor is een nieuwe regeling nodig. Op 21 maart stuurde het Kabinet een brief aan de Tweede Kamer over de beoogde leefgeldregeling voor Oekraïners. Deze zal naar verwachting over drie weken gereed zijn en in werking treden.

Waar nodig bijsturen

De wethouder wijst erop dat het verstrekken van leefgeld aan vluchtelingen uit Oekraïne een nieuw proces is, dat onder grote druk tot stand is gekomen. "We vinden het belangrijk dat dit zo zorgvuldig mogelijk plaats vindt, maar kiezen er ook bewust voor om snel te handelen in het belang van een groep die onze steun hard nodig heeft. We houden er daarom rekening mee dat in dit proces zaken mis kunnen gaan. Uiteraard zullen we hier alert op zijn en zo nodig bijsturen."