Utrechtse starterswoningen van 1.000 euro 'in lijn met plan', strakkere afspraken over servicekosten

© Change=
UTRECHT - De totale vaste lasten voor starterswoningen van ontwikkelaar Change= in Leidsche Rijn voldoen aan de gemaakte afspraken. Dat blijkt uit antwoorden van wethouder Klaas Verschuure op raadsvragen over het project aan het Berlijnplein. Wel is het Utrechtse stadsbestuur bereid om in de toekomst strakkere afspraken te maken over de servicekosten. Ook moet van tevoren duidelijker zijn of er wel of geen sprake is van gemeubileerde en gestoffeerde eenheden. "We doen dit met voorrang voor studentenwoningen."
Ontwikkelaar Change= rekent voor de studio's van 30 tot 40 vierkante meter 633,25 euro kale huur, maar daar bovenop komt een maandelijks bedrag van 326,50 aan servicekosten. Jongeren die net aan het werk zijn, komen in het nieuwe wooncomplex in Leidsche Rijn dus uit op een totaalbedrag van bijna duizend per maand.
Dat zorgde voor opschudding. De voltallige gemeenteraad besloot het college om opheldering te vragen. Ook omdat Change= in Amsterdam eerder is teruggefloten door de kantonrechter. Die stelde dat servicekosten marktconform moeten zijn en in de basis kostendekkend. Er mag geen winst uit voortkomen. Op basis van deze meldingen is er volgens de gemeente contact geweest met Change=, waarop de ontwikkelaar heeft aangegeven dat de huurovereenkomst en servicekosten nu voldoen aan de uitspraak. De wethouder wijst erop dat de servicekosten beoordeeld kunnen worden door de Huurcommissie op verzoek van huurders.
Verschuure stelt daarnaast dat de aangeboden starterswoningen in Leidsche Rijn in lijn zijn met het ingediende plan. "Wij snappen dat als bij deze kale huurprijs de geprognosticeerde servicekosten worden opgeteld, de totale huisvestingslasten hoog worden. Het concept van Change= is er echter op gericht huurders van een woning meer dan de woning alleen te bieden."
De woningen zijn volgens de wethouder een aanvulling op het bestaande aanbod, omdat het complex voorziet in de behoefte aan woonruimte specifiek voor jongeren en aan atelierwoningen voor creatieve professionals. "Daarbij worden er een aantal voorzieningen gerealiseerd die passen bij hun flexibele levensstijl. In Leidsche Rijn is dit soort type huisvesting nog niet te vinden."

Faciliteiten

Het starterscomplex in Leidsche Rijn biedt onder meer een ontspanningsruimte met recreatiemogelijkheden, inpandige horeca, werkplekken met wifi, een community-woonkamer, sportgelegenheid en diverse binnentuinen. Ook zijn er twee huismeesters en vier woonbegeleiders op locatie en is er camerabewaking. Verder worden de woningen gestoffeerd opgeleverd aan de huurders en voorzien van aansluitingen voor onder meer de wasmachine.
Wethouder Verschuure stelt dat Change= alle kosten transparant uiteen heeft gezet in een presentatie. "Servicekosten dienen kostendekkend te zijn en huurders kunnen deze ter beoordeling voorleggen aan de huurcommissie. Bij de start verhuur gaat het om een zo goed mogelijke inschatting van de verschillende servicekosten. Na een jaar dient hiervoor verantwoording te worden afgelegd aan de hand van (eind)afrekeningen. Is te veel betaald aan servicekosten, dan krijgt de huurder geld terug, is er te weinig betaald, dan dient de huurder bij te betalen."
© Change=
Het woonconcept van Change= laat zich volgens Verschuure moeilijk vergelijken met het reguliere sociale huuraanbod en moet daarom ook niet gezien worden als reguliere sociale huur. "Het gaat om een aanvullend, niet een vervangend concept."
Kijkend naar de kale huur is bij de starterswoningen aan het Berlijnplein sprake van sociale huur, maar op basis van de totale vaste lasten is het logischer om te spreken van relatief dure middenhuur, stelde de gemeenteraad in de raadsvragen. Dat vindt Verschuure een onjuiste vergelijking. "Bovenop de huurprijzen voor middenhuurwoningen komen in de meeste gevallen ook nog servicekosten."
Niettemin is het college dus bereid om te kijken hoe het beter kan. "We zijn bereid om in de toekomst aandacht te besteden aan afspraken over servicekosten bij sociale huurwoningen om dit strakker te regelen. We doen dit met voorrang voor studentenwoningen. De eerlijkheid gebiedt echter wel te zeggen dat als het de wens is dat er wooncomplexen worden gerealiseerd die innovatief van aard zijn, dit gepaard kan gaan met hogere servicekosten dan bij reguliere sociale huurwoningen."

Gemengde gevoelens

Raadslid Jeffrey Koppelaar van Student & Starter vindt dat de starterswoningen ten onrechte als "betaalbaar" worden gepresenteerd. "Huurders hebben recht op een normale huurprijs, zonder een gang naar de rechter te hoeven maken. Er moet worden gekeken naar de totale vaste lasten en niet alleen naar de kale huurprijs. Vernieuwende concepten zijn uiteraard welkom, maar dienen wel rekening te houden met de betaalbaarheid van wonen", zei hij begin februari.
Hij heeft nu gemengde gevoelens over de antwoorden. "Er worden veel woorden gebruikt om te zeggen dat het allemaal past en mag binnen de afspraken die zijn gemaakt. Het college waagt zich er echter niet aan om er een waardeoordeel aan te verbinden. Jammer, want we moeten ons juist duidelijk uitspreken tegen dit soort praktijken. In Amsterdam wachten sommige huurders nog steeds op de terugbetaling van hun te veel betaalde servicekosten. Ook ná de uitspraak van de rechter."
Dat de wethouder in de toekomst strakkere afspraken wil over de hoogte van servicekosten, vindt Koppelaar een positieve noot. "Ik ben wel benieuwd hoe dit eruit gaat zien en of de gemeenteraad hier ook bij betrokken wordt. Het is belangrijk dat hier breed draagvlak voor komt."