Utrecht sluit project Uithoflijn financieel af, gemeente meldt meevaller van miljoenen

© Provincie Utrecht
UTRECHT - De gemeente Utrecht heeft het project Uithoflijn helemaal afgesloten. In een brief aan de raad schrijft het college dat er geen financiële losse eindjes meer zijn omdat alle subsidies van het Rijk ontvangen zijn en omdat de combi-deklaag bij het Utrecht Science Park (USP) helemaal is vervangen.
Door de afhandeling van die twee punten kon de eindafrekening worden opgemaakt, waardoor het project nu op alle fronten is afgesloten. De gemeente meldt dat bij het maken van de eindafrekening wel enkele financiële meevallers naar voren zijn gekomen. Mede doordat er terughoudend is begroot, anderzijds omdat sommige kosten zoals voor het Werkend Tramvervoersysteem (WTVS) miljoenen lager zijn uitgevallen.
"Eind 2021 is tot een finale verrekening tussen de gemeente en provincie gekomen, conform de afspraken die hierover bij de beëindiging van het project zijn gemaakt", schrijft het college in de raadsbrief. "De bijdrage van 25,3 miljoen vanuit de gemeente aan de provincie ten behoeve van de meerkosten van het WTVS is met 3,355 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze meevaller verwerken we in de jaarrekening 2021. Met het verrekenen van bovengenoemde zaken tussen gemeente en provincie is het project Uithoflijn definitief technisch en financieel afgerond. Provinciale Staten is tegelijkertijd over deze financiële afronding geïnformeerd."

Hoofdpijndossier

Met de afronding van het project Uithoflijn komt er een einde aan toch wel een flink hoofdpijndossier. De aanleg van de Uithoflijn kostte tientallen miljoenen meer dan begroot, uitgaven voor de tram bleken niet goed onderbouwd en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, de Randstedelijke Rekenkamer en de accountant tikten de provincie, één van de bestuurlijk verantwoordelijken, daarover meermaals op de vingers.
De chaos die dat met zich meebracht zorgde voor ongekende hoge spanningen binnen de toenmalige coalitie, maar ook tussen het provinciebestuur en Provinciale Staten. Maar ook op gemeentelijk niveau bleek dat er veel dingen mis zijn gegaan met dit dossier. Zo bleek onder meer de informatievoorziening voor de gemeenteraad zwaar onvoldoende te zijn.
De Utrechtse Rekenkamer en de Randstedelijke Rekenkamer hebben onderzoek gedaan naar de Uithoflijn. In een rapport is er snoeiharde kritiek geuit op de samenwerking rond de Uithoflijn. Sinds de start van het tramproject faalden de gemeente en provincie Utrecht als samenwerkingspartners op allerlei fronten, net als de directieraad, aannemer en projectorganisatie. Ook was de verstandhouding tussen de gemeente en provincie slecht.