Utrecht speelt in op vergrijzing: meer woningen en woonvormen voor ouderen

© Pixabay
UTRECHT - Utrecht gaat extra inzetten op meer woningen en woonvormen voor ouderen. De gemeente speelt daarmee in op de toenemende vergrijzing. Met onder meer zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers en corporaties is een gezamenlijk actieplan opgesteld.
Wethouder Kees Diepeveen (wonen): "We zien in de prognoses over de groei van het aantal ouderen in Utrecht dat er behoefte is aan ongeveer zeshonderd woonplekken per jaar, vanaf nu tot 2040." Er is volgens Diepeveen een grote verscheidenheid aan aantrekkelijke woonvormen nodig die aansluit op de wensen en behoeftes van ouderen. Dit kan hen helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Hiermee wordt de zelfredzaamheid weer bevorderd en kan zorg efficiënter worden geleverd.
Bij woonvormen voor ouderen wordt gedacht aan meer serviceflats, zorgappartementen, aanleunwoningen, levensloopbestendige woningen, kangoeroewoningen of groepswonen. Voor mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben, blijven voorzieningen als het verpleeghuis noodzakelijk. Naast extra woningen wordt met het actieplan ook ingezet op het creëren van een seniorvriendelijke omgeving. Uitgangspunt is bijvoorbeeld dat binnen 500 meter voorzieningen zitten als supermarkten, buurtcentra en gezondheidscentra.
"De nabijheid van zorg en andere voorzieningen is niet alleen prettig vanuit het oogpunt van ouderen, maar ook voor partijen die zorg aanbieden", zegt wethouder Rachel Streefland (zorg). "Met deze nabijheid vergroten we de leefbaarheid voor oudere Utrechters. En nog belangrijker het stimuleert ouderen in beweging te blijven, ook als ze minder goed ter been zijn. Vereenzaming kan bij ouderen een groot probleem vormen. Daarom is het belangrijk dat ouderen elkaar en anderen makkelijk kunnen ontmoeten."
Er lopen in Utrecht al verschillende woonprojecten voor ouderen, onder meer in Overvecht en Leidsche Rijn. Een ander voorbeeld is het experiment met het gericht benaderen van en voorrang geven aan 65-plussers uit de buurt Halve Maan-Noord en Queeckhovenplein.