Utrecht heeft aparte stemhulp voor lhbti'ers en cannabisgebruikers: 'Laat je stem niet in rook opgaan'

© RTV Utrecht
UTRECHT - Naast de bekende stemhulpen die kiezers helpen op het gebied van de algemene politiek zijn er ook activistische stemhulpen die inzoomen op één thema. Die kieswijzers vertellen welke verkiezingsprogramma's lhbti- en/of cannabisvriendelijk zijn.
Op de stemhulp van lhbti-belangenorganisatie COC, rainbowvote.nu, is per gemeente te zien welke lokale partijen zich inzetten voor de lhbti-gemeenschap, wat zij de afgelopen periode hebben gedaan op dat gebied en wat hun ideeën en plannen zijn. Alle partijen zijn benaderd. De partijen die niet op de website staan zijn niet op de uitnodiging ingegaan. Voornamelijk in Utrecht hebben veel partijen gereageerd. Zij tekenden onlangs ook het regenboogstembusakkoord.

Regulering wietteelt

In zestien gemeenten – waaronder Utrecht als enige uit de regio – kunnen inwoners de cannabis-kieswijzer invullen. Deze kieswijzer laat zien hoe cannabis-vriendelijk de partijen zijn en hoe ze bijvoorbeeld staan tegenover regulering van wietteelt.
De kieswijzer vertelt onder meer de historie van Utrecht als cannabisstad. Zo was Sarasini in Utrecht in 1968 de eerste coffeeshop van Nederland en was Holly Hazenbosch de eerste coffeeshopondernemer. Ondanks dat Utrecht de primeur had is het aantal coffeeshops sinds de eeuwwisseling gedaald van 17 naar 11.

Waarom stemmen?

Daarnaast is er voor alle jongeren ook de jongerenkieswijzer. Dit is geen kieswijzer die vertelt welke partij het beste bij je past. Deze kieswijzer geeft antwoord op de fundamentele vraag: waarom moet ik überhaupt gaan stemmen? Aan de hand van 20 stellingen wordt duidelijk wat je te winnen of te verliezen hebt bij de keuze wel of niet te gaan stemmen.
UKiest

Meer verkiezingsnieuws en andere informatie vind je in ons dossier UKiest.