Leesoffensief Utrecht opgericht: 39 organisaties en stichtingen willen Utrechters taalvaardiger maken

© FotoBIB, Flickr
UTRECHT - Utrechtse organisaties, bedrijven, scholen en stichtingen die zich bezighouden met lezen en taal slaan de handen ineen om alle Utrechters taal- en digitaal vaardiger te maken. Hoe ze dat gaan doen? Het Leesoffensief Utrecht is opgericht. Dit collectief gaat bestaande projecten intensiveren en medewerkers in bijvoorbeeld de kinderopvang worden beter toegerust zodat ze het lezen kunnen bevorderen.
Volgens alle betrokkenen is het initiatief hard nodig: de leesvaardigheid en de motivatie om te lezen neemt steeds verder af. Zo blijkt uit onderzoek dat in Utrecht 1 op de 10 volwassen mensen moeite heeft met lezen en schrijven en 1 op de 20 volwassenen voelt zich beperkt door te weinig kennis over digitale vaardigheden.
De doelen van het Leesoffensief Utrecht

- Alle Utrechtse kinderen beginnen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs.
- De leesvaardigheid en leesmotivatie van Utrechtse scholieren wordt aantoonbaar vergroot.
- Alle Utrechtse jongeren komen geletterd van het middelbaar onderwijs.
- Alle volwassen Utrechters kunnen worden ondersteund in het ontwikkelen van hun taalvaardigheden.

Iedereen moet meedoen

"Voor een stabiele en inclusieve samenleving is het noodzakelijk dat iedereen mee kan doen. Daardoor voelen Utrechters zich een volwaardig lid van de samenleving en doen actief mee, zijn zij gezonder en hebben ze meer kansen op de arbeidsmarkt", aldus de bibliotheek Utrecht in een persbericht. Zij zijn één van de initiatiefnemers van het project. "Utrechters worden beter ondersteund bij schuldenproblematiek en zijn digitaal beter vaardig en weerbaar."
De deelnemers aan Leesoffensief Utrecht op een rijtje: Bibliotheek Utrecht, Broese, Buren helpen Buren, Buurtteam, Digiwijs 3.0, Dock, FC Utrecht, Gilde Utrecht, HKU, HU, Humanitas, ILFU, IMC Weekendschool Utrecht, Immer, De Utrechtse Kinderboekwinkel, KSU, Leergeld Utrecht, Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, Lokalis, Marnix Academie, Mbo Utrecht, McDonalds Utrecht, Mooie Woorden, Nuovo Scholen, PCOU Willibrord, Prago, ROC Midden Nederland, Savannah Bay, SPO Utrecht, Taal Doet Meer, U Centraal, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, De Utrechtse Boekenbar, Veen Bosch & Keuning, VCUtrecht, VoorleesExpress.