'Wonen is belangrijkste thema bij verkiezingen'

© Pixabay
UTRECHT - Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is met name woningbouw een thema dat in veel gemeenten speelt. Van de tien stellingen die het meest voorkomen in de digitale stemhulp MijnStem van het Utrechtse onderzoeksbureau Citisens gaan er drie over het bouwen van woningen.
Voor 257 gemeenten is er online een MijnStem-stemhulp te vinden, met in totaal ruim 2800 unieke stellingen die kiezers inzicht moeten geven in welke politieke partij het beste bij hen past. Citisens baseert de stellingen op de partijprogramma's van alle deelnemende partijen en een onderzoek naar verkiezingsthema's onder 5600 Nederlanders. Aanvullend wordt er in enkele gemeenten een onderzoek gedaan onder hun eigen inwoners naar wat zij belangrijke verkiezingsthema's vinden.
Drie van de tien meest voorkomende stellingen gaan over het bouwen van woningen, bijvoorbeeld of er meer sociale huur- of vrije sectorwoningen moeten komen, meer woningen voor starters of gezinnen of dat de nieuwe woningen binnen of buiten de bebouwde kom moeten staan. Een andere stelling die vaak voorbijkomt gaat over de vraag of de belasting op het eigen woningbezit (OZB) verlaagd moet worden.
De andere stellingen die het vaakst terugkomen gaan onder meer over buurtpreventie, het cultuurbudget, groenonderhoud, duurzaamheid, afvalstoffenheffing en het investeren in fietspaden of parkeergelegenheid.
Naast de stemhulpen van MijnStem zijn er in tientallen gemeenten ook StemWijzers en Kieskompassen te raadplegen.
UKiest

Meer verkiezingsnieuws en andere informatie vind je in ons dossier UKiest.