Utrecht gaat Oekraïners opvangen: hotels en inwoners kunnen helpen, ook zoektocht naar geschikte gebouwen

© Menno Bausch
UTRECHT - De gemeente Utrecht treft voorbereidingen om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Er is contact gelegd met hotels in de stad en via onder meer kerken is een oproep gedaan aan inwoners om noodopvang voor gezinnen te regelen. Ook wordt gekeken naar geschikte gebouwen voor de langere termijn.
Het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, gaat in het hele land 2000 opvangplekken regelen voor Oekraïners. Alle plekken die daarna nodig zijn, zijn de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Zij krijgen daarvoor financiële compensatie van het Rijk, laat het Utrechtse gemeentebestuur weten na vragen van de raad. Het college zegt zeer bereid te zijn om Oekraïners te helpen. "Wij willen als mensenrechtenstad onze naam eer aan doen en mensen in een kwetsbare positie een veilige opvangplek bieden."
Voor de middellange termijn zoekt Utrecht nog naar geschikte locaties binnen de gemeente. "Daarbij streven we naar kwalitatief goede opvang. Denk hierbij onder andere aan aandacht voor kinderen en gezinnen, mogelijkheid voor dagbesteding en het bieden van een rustige en veilige plek. We kijken naar bestaande locaties en zijn ook begonnen met een out of the box-zoektocht, zoals opvang in lege kantoorpanden of kerken. We doen daarbij een oproep aan eigenaren van panden in Utrecht die mogelijk geschikt kunnen zijn, zich te melden."
Op dit moment is nog niet bekend hoeveel vluchtelingen naar Nederland komen. Verwacht wordt dat een groot deel van de mensen die naar Utrecht komen vrouwen en kinderen zijn. "We zien dat veel Utrechters zich hard willen maken voor een warm welkom voor Oekraïners en zorgen met Utrechtse partners voor de juiste ondersteuning en coördinatie", laat de gemeente weten.