Nieuw onderzoek naar dossiervorming rond uithuisplaatsing kinderen

© RTV Utrecht
UTRECHT - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start een onderzoek naar de manier waarop kinderen gedwongen uit huis worden geplaatst. Daarvoor bestudeert de inspectie veertig tot vijftig dossiers van vorig jaar om te kijken wat er misging en wat er beter kan. Het onderzoek moet tot nieuwe aanbevelingen leiden.
De IGJ stelt het onderzoek in omdat de dienst signalen heeft ontvangen dat het feitenonderzoek en de dossiervorming bij verschillende instanties niet op orde is. Eén van die instellingen is Veilig Thuis, waar RTV Utrecht verschillende keren over heeft geschreven.
Daarnaast stelden kinderrechters in oktober vorig jaar al dat zij soms belangrijke beslissingen moeten nemen op basis van onvolledige of onjuiste rapportages, aldus de IGJ.
De jeugdbescherming lijdt zwaar door de arbeidsproblematiek en wachtlijsten, maar daar mogen onderzoeken en dossiers niet onder lijden. "Om een gedwongen uithuisplaatsing te voorkomen, is het belangrijk dat actief met de jeugdige en de ouders wordt samengewerkt en er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan", benadrukt de inspectie.