Rekenkamer Utrecht in rapport vernietigend over verduurzaming gemeentelijk vastgoed

© ANP / Rias Immink
UTRECHT - De Utrechtse Rekenkamer is in een nieuw rapport vernietigend over de verduurzaming die de gemeente zich tot doel heeft gesteld. De conclusie is dat de opgave om 344 gebouwen voor 2040 energieneutraal te maken "nauwelijks van de grond komt". Er zijn tot nu toe twee gebouwen verduurzaamd. Volgend jaar zouden dat er 57 moeten zijn, maar dat is al niet meer haalbaar.
Ook constateert de rekenkamer dat de verduurzaming onvoldoende onderbouwd is, zowel financieel als inhoudelijk en wordt de gemeenteraad niet goed geïnformeerd over hoe het plan ervoor staat.

Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed

Het controlerende orgaan nam de Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed onder de loep, waar in 2018 mee begonnen werd. Kernvastgoed is vastgoed dat volledig in eigendom is van de gemeente en dat een beleidsdoel dient. "Het kan gaan om zwembaden bijvoorbeeld, maar ook het stadhuis zelf", legt Rekenkamer Utrecht-bestuurslid Sjoerd Keulen uit.
Het gaat in totaal om 344 gebouwen. De gemeente heeft extra geld vrijgemaakt om extra kosten van verduurzaming te dekken.
Die zogeheten Versnellingsopgave is ingedeeld in een aantal periodes van vijf jaar waarin steeds een deel van het vastgoed wordt verduurzaamd. In 2023 zouden er 57 gebouwen verduurzaamd moeten zijn, maar tot nu toe zijn er pas twee panden aangepakt. "Het gestelde doel voor 2023 is daarmee niet haalbaar", concludeert de rekenkamer, die daarom de gemeente aanraadt de verwachtingen naar beneden bij te stellen. Ook vindt het orgaan dat de raad beter ingelicht moet worden.
"De gemeenteraad heeft wel veel informatie gekregen en heeft daar ook meerdere malen om gevraagd", zegt Keulen. "Er is tot drie keer toe een motie aangenomen om inzichtelijke rapportages te krijgen. Maar omdat informatie verspreid is aangeboden, is deze voor de gemeenteraad niet inzichtelijk te krijgen. We vinden dat de raad op een eenduidige manier en op dezelfde plek geïnformeerd moet worden, zodat de raad de voortgang kan zien."
Volgens Keulen heeft de gemeente "onvoldoende grip" op de Versnellingsopgave. "Enerzijds is deze niet goed onderbouwd, zoals welke panden om welke reden geselecteerd worden en wanneer deze aangepakt moeten worden. Anderzijds is er te weinig geld gereserveerd om al die panden op te knappen en duurzaam te maken."

Klimaatprojecten

Het is niet de eerste keer dat de rekenkamer constateert dat de verduurzaming in de stad niet helemaal op rolletjes loopt. In een rapport dat afgelopen december verscheen, concludeerde Rekenkamer Utrecht ook al dat de gemeente onvoldoende op de hoogte is van wat projecten die de klimaatdoelen moeten helpen behalen opleveren.