Burgemeesters bespreken rol in crisisstructuur

© Jeroen Jumelet, ANP
UTRECHT - De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad bespreken vandaag digitaal wat de rol van de veiligheidsregio's zou moeten zijn als er sprake is van een nationale crisis zoals de uitbraak van corona. De burgemeesters willen zelf als voorzitter van de veiligheidsregio's een schakel zijn tussen landelijke besluiten en de regionale uitvoering en handhaving daarvan.
De Inspectie Justitie en Veiligheid bracht in december een rapport uit over de samenwerking tussen regio's en Rijk in de coronacrisis. De bestuurders krijgen vandaag een toelichting op dat rapport van inspecteur-generaal Henk Korvinus van de Inspectie. Minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid is ook bij de vergadering.

Niet op tijd meedenken

In het rapport van de Inspectie is geconstateerd dat er problemen ontstonden als veiligheidsregio's niet op tijd mee konden denken over de uitwerking van nationale maatregelen. Zo was bijvoorbeeld handhaving soms een groot probleem. Naarmate het Veiligheidsberaad langer meevergaderde over het coronabeleid werden vaker kabinetsbesluiten op het laatste moment aangepast om te voorkomen dat de regels niet goed te handhaven zouden worden.
De bestuurders nemen waarschijnlijk pas in maart een besluit over de toekomstige rol van de veiligheidsregio's.