Nieuwe tijdelijke locatie gevonden op Papendorp voor International School Utrecht

© Google Streetview
UTRECHT - Er lijkt een nieuwe tijdelijke locatie te zijn gevonden voor de International School Utrecht (ISU). De gemeente en de school hebben afgelopen maanden onderzoek gedaan naar een plek op bedrijventerrein Papendorp en beide partijen blijken daar positief over te zijn, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Een leerlingenstop lijkt daarmee van de baan.
Huisvesting op het bedrijventerrein werd al eens eerder onderzocht, maar omdat die locatie veel duurder bleek dan gedacht, werd het plan afgeschoten. Inmiddels hebben gemeente en de school een ander kavel op het oog waar meer ruimte is om een tijdelijke locatie te bouwen. "Hierdoor kan er een gebouw met een bouwlaag minder geplaatst worden en een andere fundering gebruikt worden. Dit maakt de bouwkosten aanzienlijk lager", schrijft het college.
Er zijn ook andere besparingen gevonden ten opzichte van het vorige plan: zo is het ontwerp versoberd en wordt het pand eenvoudiger afgewerkt. De ISU neemt ongeveer de helft van de kosten op zich, het andere deel wordt door de gemeente betaald.
De ISU is de afgelopen tien jaar aanzienlijk gegroeid: de school verwacht in de komende jaren door te groeien tot 1200 leerlingen. Daarom wordt er een nieuwe school gebouwd op het Utrecht Science Park (Uithof). Tot die tijd moeten leerlingen op een andere locatie worden ondergebracht. Maar eerder leek het erop dat dat niet zou gaan lukken. Schoolbesturen schreven daarom afgelopen zomer een brief aan de gemeente.

Oplevering

Als de aanbestedingsprocedure goed verloopt, moet de tijdelijke locatie in mei 2023 worden opgeleverd. Nadat de ISU daar dan weer is vertrokken, moet het pand opnieuw kunnen worden ingezet voor andere scholen. "Hiermee creëren we mogelijk een zogeheten wissellocatie en fysieke ruimte om de groei van onderwijshuisvesting in Utrecht makkelijker te kunnen realiseren", aldus het college.
"Mocht de aanbestedingsprocedure, onverhoopt, toch tot een negatief resultaat leiden, dan zal een leerlingstop doorgevoerd moeten worden tot de verhuizing naar de nieuwbouw op het Utrecht Science Park", aldus het college.