Oppositie kraakt draai: D66 wil binnen vijf jaar bouwen in Rijnenburg

© RTV Utrecht
UTRECHT - De grootste oppositiepartijen in Utrecht reageren verbaasd op de draai die D66 in de stad vandaag maakt. De Democraten hebben acht jaar lang de bouw van woningen in Polder Rijnenburg tegengehouden, maar zeggen vandaag dat er zo snel mogelijk gebouwd moet worden.
De plannen die D66 nu presenteert zijn ambitieus: binnen vijf jaar moeten de eerste woningen gebouwd worden in de polder. Tot voor kort vond de partij dat volstrekt onmogelijk, eerst zou er geld moeten komen voor de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer, zoals een tramlijn. Die eis laat de partij nu vallen. Met de bestaande infrastructuur, te weten wegen voor auto’s en bussen, kunnen de eerste woningen nu al gebouwd worden.
Aan de rand van Polder Rijnenburg ligt de Nedereinse Plas. Dat is een voormalige vuilstort waar veel onbekend maar zwaar vervuild afval ligt. D66 stemde vorig jaar voor een voorstel om de sanering van de plas te stoppen en door monitoren de vervuiling in de gaten houden. Vandaag stelt D66 als eis dat de plas een volwaardige recreatieplas moet worden, en dat volledige sanering noodzakelijk is. Dat kost 2000 euro per nieuwe woning.

Compacte stad

Samen met GroenLinks koos D66 er de afgelopen jaren voor om van Utrecht een compacte stad te maken. De partij wilde vooral grote nieuwe woonwijken realiseren bij OV-knooppunten. Het resultaat is een wijk zoals de Merwedekanaalzone, die kent een ongekende dichtheid als het gaat om woningbouw. Door compact te bouwen met openbaar vervoer in de buurt kan het autogebruik teruggedrongen worden. Nu kiest D66 dus toch voor uitbreiding buiten de stadsgrenzen.
D66-lijsttrekker Maarten Koning vindt niet dat zijn partij een grote draai maakt. “D66 ziet hoe groot de problemen op de woningmarkt zijn. Wij constateren dat er niet genoeg gebouwd wordt binnen de bestaande stad. Wij willen dat er ook buiten de stad gebouwd wordt.” Volgens Koning is het niet in strijd met het beleid van de afgelopen vier jaar, maar een aanvulling op de bestaande plannen.
Zowel de VVD als de PvdA, de twee grootste oppositiepartijen in Utrecht, kraken de plannen. Rick van der Zweth (PvdA) vindt ze zwaar onvoldoende. “Wij willen een combinatie van duurzame energie en woningbouw. Daar heb je grote aantallen woningen voor nodig. Als je alleen een puntje gaat bebouwen, zoals D66 wil, dat aan IJsselstein grenst dan heb je daar als Utrecht niets aan.” De PvdA zet vooral in op sociale woningbouw, betaalbaar bouwen voor Utrechters die het niet ruim hebben. Van der Zweth bekruipt een gevoel van verbazing en irritatie over de draai die D66 nu vlak voor de verkiezingen maakt. “De afgelopen acht jaar hebben we van D66 niets gezien dat deze kant op wijst. En als ze dan na acht jaar met dit plan komen, waar je als stad niets aan hebt, waar onvoldoende goed OV in zit en we geen betaalbare woningen gaan zien, dan vind ik dat niet van daadkracht getuigen”, aldus de PvdA-voorman.

Blij verrast

De Utrechtse VVD zegt blij verrast te zijn met de draai van D66. "Fijn dat D66 nu ook vindt wat de VVD al jaren zegt", zegt VVD-lijsttrekker Marijn de Pagter. De VVD heeft in 2020 een voorstel ingediend om meer dan 20.000 woningen te bouwen in de polder Rijnenburg. D66 steunde dit voorstel toen niet. De Pagter: "Het is een goede ontwikkeling dat D66 er nu anders over denkt. De komende tijd moeten we de krachten bundelen voor alle mensen die een woning in Utrecht zoeken." In de plannen van D66 blijft er ruimte voor acht windmolens in het gebied. De Pagter ziet dat niet zitten: “De VVD is daar ook duidelijk over, we willen geen windmolens in Rijnenburg.”
GroenLinks vormt op dit moment een coalitie met D66. De plannen van D66 staan haaks op het beleid van dit college. Julia Kleinrensink is de lijsttrekker voor GroenLinks. Zij noemt de plannen van D66 naïef en ondoordacht. “Ik vind het heel naïef om te denken dat er over vijf jaar al woningen kunnen staan. Dan creëer je verwachtingen die niet waar te maken zijn. Dit is een soort horrorscenario.”
Kleinrensink doelt daarmee op het ontbreken van OV in het gebied. “Je bouwt een villawijk waar straks iedereen twee auto’s voor de deur heeft. En dat is het laatste wat je daar wilt. Wij willen onze oren niet laten hangen naar het grote geld, omdat ontwikkelaars hier goedkoper kunnen bouwen dan in de bestaande stad.” GroenLinks vindt de draai van D66 niet opmerkelijk, volgens Kleinrensink heeft D66 een reputatie om vlak voor verkiezingen opzienbarende draaien te maken.