Gemeente Utrecht ziet ruimte voor alternatief verbreding A27 in regeerakkoord

© Bas Teunissen
UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat 'voortvarend' aan de slag met een alternatief voorstel voor het verbreden van de A27. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in een reactie op het regeerakkoord. Daarin staat dat het kabinet afwacht of de regio met een alternatief komt en als dat acceptabel is, dat er dan ook geld voor beschikbaar is.
Het college is 'verheugd dat het nieuwe regeerakkoord de ruimte geeft om een voorstel te maken voor de A27'. Het stelt ook dat de gemeente en de provincie al langer pleiten voor een alternatief voor de geplande verbreding van de A27 en dat het genoeg kansen ziet om "de bereikbaarheid op een betere manier te realiseren dan in het huidige Tracébesluit".

Polder Rijnenburg

Het kabinet koppelt een mogelijk alternatief plan in het regeerakkoord wel aan woningbouw in polder Rijnenburg, waarvan tot nu toe door de gemeente wordt gezegd dat er pas in 2030 wordt gebouwd. Als dit soort nieuwe woongebieden in een alternatief plan niet goed ontsloten worden, dan gaat het kabinet verder met de oude plannen voor de Ring Utrecht.
Er staat nu letterlijk in het regeerakkoord: "We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet."

Wiel met spaken

De gemeente zegt te willen beginnen met het verbeteren van het ov, de zogenoemde 'schaalsprong' van het wiel met spaken rond de stad."We willen starten met de eerste 'spaken': de Merwedelijn en de Papendorplijn en vervolgens zo snel als mogelijk het eerste deel van het 'wiel:' de Waterlinielijn. Deze investeringen in het ov-netwerk zijn van belang om de nieuwe woongebieden (Groot Merwede, Lunetten-Koningsweg, USP en in de toekomst mogelijk Rijnenburg) goed bereikbaar te maken en de druk op de Ring Utrecht te verminderen", aldus de gemeente.

Bestaande bak

De 'eerste gedachten' van het college over de A27 gaan uit van de bestaande bak waarin de snelweg bij de Amelisweerd ligt. Ze overwegen daarbij meerdere varianten uit de werken, waaronder ook een overkapte bak.
Het kabinet voegt in het regeerakkoord 7,5 miljard euro toe aan het Mobiliteitsfonds. Van dat geld moeten veertien verstedelijkingsgebieden goed ontsloten worden. In Utrecht is dat Groot Merwede (Merwedekanaalzone, Papendorp, A12-zone en de ontwikkellocaties in Nieuwegein) en de gemeente hoopt daarom ook aanspraak te kunnen maken uit fondsen uit dat potje voor de realisering van de vervoersplannen. Het geld dat er nu al gereserveerd is voor de verbreding van de ring bieden volgens de gemeente "voldoende ruimte om de komende maanden te starten met de aanpak." Dit voorjaar moet er al een eerste voorstel komen voor een verdere financiële dekking.