Wethouder: 'Communicatie over bouwvergunningen Utrecht moet beter'

Veel huiseigenaren klagen dat ze geen vergunning krijgen voor de bouw van een dakkapel
Veel huiseigenaren klagen dat ze geen vergunning krijgen voor de bouw van een dakkapel © RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel
UTRECHT - Wethouder Klaas Verschuure weet dat er klachten zijn over willekeur en bureaucratie bij het aanvragen van vergunningen voor verbouwingen. Toch erkent hij niet dat daarvan sprake is. De wethouder krijgt steun voor die mening van architecten in de stad. Volgens Verschuure schort het aan duidelijkheid in de communicatie van de gemeente Utrecht. Hij wil dan ook gaan zorgen voor betere uitleg waarom vergunningaanvragen worden geweigerd of juist worden goedgekeurd.
De vorige maand schreef RTV Utrecht over twee inwoners van de stad die een dakopbouw wilden plaatsen, maar daar geen vergunning voor kregen. Zij noemden de situatie een bureaucratische hel. Op dat artikel kwamen diverse reacties, veel inwoners van de stad herkennen zich in de kritiek op de gemeente. Het woord bureaucratie en willekeur valt daarbij ook regelmatig.
De gemeente Utrecht ontvangt jaarlijks ongeveer 2700 vergunningaanvragen. Volgens de gemeente wordt het overgrote deel daarvan goedgekeurd. D66-wethouder Verschuure: "Ook al wordt maar een klein deel van alle aanvragen niet vergund, we begrijpen heel goed dat dit gevolgen kan hebben voor de aanvragers. We constateren dat de communicatie over de huidige manier van beoordelen in een aantal gevallen leidt tot onduidelijkheid en gaan dit actief aanpakken. De transparantie moet verbeteren." De wethouder benadrukt dat dit niet betekent dat daardoor vaker een vergunning wordt vergund.

Willekeur

Veel klagers bij RTV Utrecht spreken over willekeur bij het verlenen van vergunningen. Verschuure roept klagers op dit bij hem te melden. Hij meldt dat de beoordeling van een aanvraag altijd maatwerk is, waarbij naar belangen van alle betrokkenen wordt gekeken. Bewoners klagen, niet alleen bij RTV Utrecht, maar ook bij de gemeente, op dit moment zijn er ongeveer twintig van dergelijke klachten in behandeling.
Architect Richèl Lubbers herkent zich niet in de klachten van huizenbezitters over de gemeente Utrecht. Volgens hem kan je niet spreken van onwil of willekeur bij vergunningaanvragen. Lubbers is gespecialiseerd in het verbouwen van woningen, dat doet hij met zijn bureau in heel Nederland. "Utrecht is niet erger dan andere gemeentes. Ik zou de afdeling stedenbouw van de gemeente Utrecht alleen willen beschrijven als 'behoudend', maar dat komt ook door het strengere bestemmingsplan en beheersverordeningen." Lubbers denkt dat veel huizenbezitters zich niet realiseren hoe complex het aanvragen van een vergunning kan zijn. Ook een andere architect die niet met naam genoemd wenst te worden, herkent het beeld van willekeur niet.

Soepeler

Het aantal beschikbare huizen in de regio is beperkt, en de prijzen zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Dat leidt ertoe dat veel huizenbezitters kiezen voor een verbouwing in plaats van een verhuizing. Zij vinden dat de gemeente, gelet op de crisis op de huizenmarkt, veel soepeler zou moeten zijn bij verbouwingen. Wethouder Verschuure zegt daarover: "Daar ga ik een heel eind in mee. Utrechters weten als geen ander hoe het is om in een groeiende stad te leven en te wonen." Hij benadrukt dat de stad erg populair is en is bereid om te kijken of er versoepelingen mogelijk zijn. Dat wil hij doen in samenspraak met de Utrechtse gemeenteraad.
Utrecht is niet erger dan andere gemeentes. Ik zou de afdeling stedenbouw van de gemeente Utrecht alleen willen beschrijven als 'behoudend'
Richèl Lubbers (architect)
De vereniging Eigen Huis heeft geen zicht op de situatie in Utrecht, maar woordvoerder Hans Andre de la Porte komt ergernissen bij vergunningaanvragen vaker tegen. "Wij begrijpen heel goed dat mensen gefrustreerd raken en kwaad worden als een aanvraag wordt geweigerd terwijl hetzelfde bij de buren wel mag", zegt André de la Porte. "Die kritiek mogen gemeentes zich aantrekken, je kan niet bij de een wat toestaan en hetzelfde bij de buren verbieden."
Eigen Huis wijt de problemen aan de welstandscommissies in gemeentes. Die hebben een wisselende samenstelling en dus ook met wijzigende inzichten. "In die welstandscommissies zitten mensen die hun eigen voorkeuren en opvattingen opleggen aan de burgers, en de gemeente volgt doorgaans die adviezen", zegt woordvoerder Andre de la Porte. Hij verwijst naar gemeentes waar de regels minder streng zijn, volgens hem gaat het daar meestal gewoon goed: "Daar speelt een hele rationele gedachte: mensen weten heel goed wat ze aan hun huis willen gaan verbouwen. Ze weten dat dat veel geld kost en dat het een fraai resultaat moet opleveren. Het moet het geld ook weer opleveren als ze het huis gaan verkopen."