Utrecht wil naast woningen ook groen en 'sfeer' op locatie van parkeergarage Springweg

Parkeergarage Springweg komt niet in de nieuwe plannen voor en wordt gesloopt in 2028.
Parkeergarage Springweg komt niet in de nieuwe plannen voor en wordt gesloopt in 2028. © Google Streetview
UTRECHT - Hoe gaat het gebied rond de Strosteeg na de sloop van Parkeergarage Springweg eruit zien? Als het aan het Utrechtse college ligt is de auto te gast en is het gebied vooral bedoeld voor fietsers en voetgangers. "De Strosteeg moet straks weer een verbinding zijn tussen de Springweg en de Oudegracht en hier qua sfeer op aansluiten."
Ook is er in de plannen veel ruimte voor woningbouw: zowel sociale huurwoningen als huizen in de middenhuur en vrije sector. Er is weinig ruimte voor ondernemers, er komt her en der een kleine onderneming voor in de plannen. En een andere grote pijler in de plannen is het groene aspect: zo komt er een hof waardoor het gebied veel groener wordt en het college vindt het ook goed passen bij hofstructuur van de binnenstad.
"Het gaat hier om een zeer markant deel van onze historische binnenstad. De sloop van de parkeergarage biedt ons dé kans om hier iets moois van te maken waarmee we dit gebied weer terug kunnen geven aan de stad door de oude structuur weer herkenbaar te maken", zegt wethouder Klaas Verschuure. "Daarom willen we de invulling heel zorgvuldig doen en rekening houden met de omgeving, zowel met bewoners als ondernemers, maar zeker ook met de bestaande bebouwing in de omgeving."

Tips van omwonenden

En die bewoners hebben zeker van zich laten horen. De visie, zoals dat ambtelijk wordt genoemd, lag tot 15 januari dit jaar ter inspraak voor de buurt en er zijn verschillende reacties binnengekomen. Die eigenlijk allemaal gingen over de woningen die in het gebied gaan komen.
Zo worden de bouwhoogtes nu gedeeltelijk lager en worden er minder eisen gesteld aan de bebouwing aan het Hof. Hierdoor is er meer ruimte voor groen waardoor het beter samengaat met de openbare ruimte.
"Op verzoek van omwonenden zijn ook de stedenbouwkundige randvoorwoorden voor het bouwplan aan de Strosteeg 18-36 opgenomen in de visie", aldus de gemeente. "Daarnaast is toegevoegd dat er straks meer sociale huurwoningen en woningen in het middensegment komen dan opgenomen in de Woonvisie van de gemeente. Zo ontstaat er een goede mix in de buurt en kunnen verkochte sociale huurwoningen in de binnenstad worden gecompenseerd."