Provincie leerde te weinig van aanbevelingen Uithoflijn: 'Netjes opgeborgen in een la'

© RTV Utrecht / Caroline Geijsman
UTRECHT/NIEUWEGEIN - De provincie Utrecht heeft weinig geleerd van de fouten die zijn gemaakt bij de Uithoflijn. Dat is een van de oorzaken van de vertraging van de vernieuwde tramlijn tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein en IJsselstein, de SUNIJ-lijn. Dat blijkt uit een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer.
"Het is de Uithoflijn all over again", zegt René Dercksen namens de PVV in de provincie. Hij vroeg het rapport aan en is niet verbaasd over de conclusies. "Het enige dat beter is gegaan, is dat men meer op de kosten heeft gelet."
De eerdere aanbevelingen zijn volgens Dercksen "netjes opgeborgen in een la". Hij is moedeloos dat er maar weinig lijkt de veranderen in het provinciebestuur. "Wat mij betreft is het echt een probleem dat bestuurders worden aangesteld op lidmaatschap van een partij en niet op basis van kennis en kunde. Daar gaat het mis."
Op basis van de feiten die ons zijn gepresenteerd verwachten wij dat de gedeputeerde zijn politieke verantwoordelijkheid neemt en opstapt
Bob de Jager (VVD) over gedeputeerde Arne Schaddelee
De opknapbeurt van de tramlijn kreeg onder andere te maken met een verkeerde vergunningsaanvraag op het gebied van veiligheid. Dat zorgde voor een maandenlange vertraging die verantwoordelijk gedeputeerde Arne Schaddelee destastreus voor de reiziger noemde. Bovendien bleek Schaddelee door zijn ambtenaren niet op de hoogte te zijn gehouden van de problemen met de vergunningen.
De Randstedelijke Rekenkamer concludeert in een vandaag gepresenteerd onderzoek dat er binnen de verantwoordelijke projectorganisatie te weinig kennis en ervaring op het gebied van de veiligheidsbewijsvoering was. Daarnaast was de aansturing van de provincie in het veiligheidsdossier "niet toereikend", hetzelfde geldt voor de informatie van ambtenaren.

'We verwachten dat hij opstapt'

De opvallendste conclusie is dat de provincie maar beperkt heeft geleerd van de problemen met de Uithoflijn. Ook daar ging veel mis en ook toen verscheen een lijvig rapport, inclusief een hoop aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn lang niet allemaal opgevolgd.
"Keihard", noemt VVD'er Bob de Jager de conclusies van de rekenkamer. Volgens hem is duidelijk geworden dat het reizigersbelang niet voorop stond tijdens het project en dat Gedeputeerde Staten niet de verantwoordelijkheid hebben genomen om de aanbevelingen na het Uithoflijndebacle over te nemen. De Jager: "Op basis van de feiten die ons zijn gepresenteerd verwachten wij dat de gedeputeerde zijn verantwoordelijkheid neemt en opstapt. En dan gaat het me niet om de persoon of het individu maar om de politieke verantwoordelijkheid."
"De kans dat hij dat doet is 0,0", zegt René Dercksen. "Je zag gisteren ook al in de besprekingen van het rapport dat de coalitiepartijen zich aan het terugtrekken waren en aan het samenspannen waren." Dercksen vindt het zelf nog te vroeg om te concluderen dat Schaddelee moet opstappen. "Laat ik zo netjes zijn eerst het debat af te wachten. Maar dat hij met dit rapport een scheur in zijn broek heeft, is duidelijk."
Coalitiepartner GroenLinks is geschrokken van het rapport. "Wat ons betreft moeten we goed in gesprek", zegt Statenlid David Oude Wesselink. Volgens hem heeft de provincie zich te veel gericht op de praktische uitvoering van de werkzaamheden, daar ging het bij de Uithoflijn mis. "Daardoor was er bijvoorbeeld minder focus op vergunning- en veiligheidsdossiers."
Gedeputeerde Arne Schaddelee (links)
Gedeputeerde Arne Schaddelee (links) © RTV Utrecht
Op 12 januari houdt de Provinciale Staten een spoeddebat over de kwestie. Wat GroenLinks betreft is dat te vroeg. Zij wilden liever eerst nog dieper op het rapport in gaan. "Gewoon aftasten, ter voorbereiding op het debat, zonder besluiten te nemen."
PVV'er René Dercksen vindt dat onnodig. "Ik heb dat rapport even laten printen, dat weegt volgens mij twee kilo. Ik weet niet welke diepte ze nog meer willen. Ze kunnen de hele dag vragen stellen, dat moeten ze vooral doen."

Schaddelee reageert niet

Via zijn woordvoerder laat Schaddelee weten niet te willen reageren in de media. Hij wil eerst het aangevraagde spoeddebat van 12 januari gebruiken om de Provinciale Staten in te lichten. De woordvoerder verwijst naar een schriftelijke reactie van de Gedeputeerde Staten in het rapport van de Rekenkamer.
Volgens de Gedeputeerde Staten is de belangrijkste oorzaak van het uitlopen van het project dat er van "meet af aan in het deelproject is uitgegaan van een verkeerde inschatting over de aard en de omvang van de benodigde werkzaamheden voor het veiligheidsdossier." Die fout is te lang niet opgemerkt en daardoor hebben reizigers lang geen gebruik kunnen maken van de tram. "Wij betreuren dat zeer."
De provincie is een "lerende organisatie", aldus de reactie, maar onderschrijft de hoofdconclusies en zegt nagenoeg alle aanbevelingen over te gaan nemen voor zoverre dat nog niet is gebeurd.