Ouders van jonge kinderen verdeeld over de coronaprik: 'Het is bijna fifty-fifty'

© ANP
UTRECHT - De Utrechtse organisatie Ouders & Onderwijs zegt dat ouders van jonge kinderen verdeeld zijn over de coronaprik. Tot nu toe kwamen kinderen jonger dan 12 niet in aanmerking, maar het kabinet nam vandaag een advies van de Gezondheidsraad over en stelt vanaf half januari een aangepaste dosis van het Pfizer-vaccin beschikbaar voor alle kinderen vanaf 5 jaar.
Directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs vertelde vanavond op Radio M Utrecht dat de helft van de leden positief of neutraal is over de beslissing. De andere helft weet het allemaal zo net nog niet. Ze baseert die indruk op een niet-representatieve peiling onder 1700 mensen, die ook niet allemaal nog een kind in genoemde leeftijdscategorie hebben. "Het is een heel gemengd beeld, bijna fifty-fifty. Bovendien denk ik dat veel ouders het gewoon nog niet weten."

Twijfel over veiligheid en nut

Naar de reden van de negatieve opstelling van een groot deel van de ouders heeft ze niet gevraagd, maar ze hoort regelmatig dat mensen twijfelen over veiligheid en nut. Kinderen worden namelijk zelf meestal niet erg ziek van een coronabesmetting: "Dus waarom zou je ze dan een vaccin geven, denkt een deel van de ouders", aldus Vlaming.
Wel spelen kinderen een rol bij de verspreiding van het virus en volgens de Gezondheidsraad kan een klein deel van de kinderen na een besmetting last krijgen van een ernstige ontsteking die met vaccinatie waarschijnlijk te voorkomen is.
De Kinderombudsman vindt het goed dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden om zich te vaccineren tegen het coronavirus. Wel noemt het instituut het belangrijk dat de keuze om de prik niet te nemen geen nadelige gevolgen mag hebben voor een kind. Het onderwijs mag geen aparte quarantaineregels invoeren voor gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen.

Mening geven

Kinderen en ouders moeten goed geïnformeerd worden over de vaccinatie, vindt de Kinderombudsman. "Kinderen vanaf ongeveer 8 jaar zijn al goed in staat om hun mening te geven. Ze hebben het recht om betrokken te zijn en invloed te hebben op besluiten die hen aangaan."
Volgens Ouders & Onderwijs zijn ook de voorstanders onder de leden tegen iedere vorm van dwang. De ouders willen niet dat de prik op de een of andere manier gepromoot wordt, bijvoorbeeld op de scholen. Voor sommige ouders zal de prik wel een opluchting betekenen, aldus Ouders & Onderwijs.

Kerstvakantie

Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) roept intussen basisscholen op om al een week voor de kerstvakantie uit zichzelf te sluiten. Het Outbreak Management Team adviseerde een dergelijke sluiting, maar het kabinet wilde daar tot nog toe niet aan.
"Door de vele quarantaines, uitval door zieke leerkrachten en leerlingen, ontstaat er weer nieuwe achterstand", aldus LIA. "Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht."

Booster

Het kabinet overweegt ook om de volgorde te veranderen waarin mensen worden opgeroepen voor een boosterprik. Wanneer alle zestigplussers hun vervolginjectie hebben gekregen wil demissionair minister Hugo de Jonge de overige mensen laten vaccineren op basis van het moment waarop ze hun vorige prik hebben ontvangen.
De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen de booster krijgen in de zevende maand na hun laatste vaccinatie. Daarom overweegt het kabinet om niet meer het geboortejaar, maar de laatste prikdatum leidend te maken.

Twintigduizendste coronadode

Het nieuws over het coronavaccin voor jonge kinderen komt op de dag dat het aantal nieuwe coronagevallen minder hard is gestegen dan in de afgelopen periode en het aantal coronapatiënten op de verpleegafdeling van de Nederlandse ziekenhuizen afnam. Maar het was ook de dag waarop het aantal IC-patiënten toenam en officieel de twintigduizendste coronadode werd geregistreerd. Er zijn nu nog slechts 99 bedden op de intensive care vrij en volgens de ziekenhuisprotocollen zouden dat er voor eventuele calamiteiten 188 moeten zijn.
Het kabinet neemt dinsdag besluiten over eventuele aanscherpingen van de huidige maatregelen. Het gaat dan onder meer over een week extra kerstvakantie, verlenging van de avondlockdown en mogelijk nog nieuwe ingrepen om groepsvorming tegen te gaan. Ook het vaccinatiebeleid komt ter sprake.
De burgemeesters die als voorzitter van hun veiligheidsregio verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en handhaving van de coronamaatregelen komen maandag bijeen. Periodiek onderzoek van het RIVM en de GGD GHOR wees vandaag uit dat het vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid inmiddels het laagste punt sinds de pandemie heeft bereikt, en dat het draagvlak voor meer maatregelen is toegenomen.