Studentenorganisatie vreest dat coronavirus niet buiten blijft tijdens tentamenweken

© ANP
UTRECHT - Volgende week starten bij veel universiteiten de tentamenweken die veelal op de campus zullen plaatsvinden. Maar studenten met coronaklachten die zich aan de quarantaineverplichting houden en dus hun tentamen missen, raken dan bij een aantal instellingen een toetskans kwijt. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) voorziet dat studenten die eigenlijk thuis zouden moeten blijven om die reden toch hun tentamen gaan maken.
"We hebben de afgelopen weken verhalen gehoord van studenten die met coronaklachten toch naar hun tentamen zijn gegaan, omdat hun hogeschool of universiteit nog steeds gebruikmaakt van het normale herkansingsbeleid. Dit beleid zorgt ervoor dat een aantal studenten minder kansen heeft om hun tentamens te halen en dat de coronamaatregelen niet worden nageleefd", zegt Lisanne de Roos, voorzitter van ISO in Utrecht.
Volgens de studentenorganisatie zijn er zeker drie universiteiten en drie hogescholen die aangeven dat studenten die in quarantaine zitten niet op evenveel toetskansen kunnen rekenen als hun studiegenoten. Andere instellingen bieden wel een vervangend moment, maar alleen wanneer studenten naderhand via de examencommissie een verzoek indienen. "Dat lijkt op het eerste gezicht mooi, maar doordat studenten op voorhand geen garanties krijgen, leidt juist
dit beleid tot veel onzekerheid bij studenten", aldus de Roos.
ISO wil dat elke student via een zogeheten Corona afmeldprotocol direct bij het afmelden een vervangend toetsmoment krijgt aangeboden. Dat is bij een paar instellingen nu ook al het geval.