Utrecht en Amersfoort luiden noodklok over woningen voor kwetsbaren

© Pixabay
UTRECHT - De gemeente Utrecht en Amersfoort hebben samen met 42 andere gemeenten (G40 en G4) een brief ondertekend over de huisvesting van kwetsbare inwoners. Als het kabinet niets doet aan de krapte aan woningen voor deze groep mensen, wordt tweedeling in de maatschappij groter, is de boodschap.
De huisvesting van deze groep staat al onder druk en laat een verslechtering zien. Er is steeds vaker geen plek en uitzicht op verbetering lijkt ver weg, omdat er de laatste twee jaar weinig veranderd is aan de situatie. De kwestie daarom moet op de onderhandelingstafel blijven liggen, vinden de wethouders van de 44 gemeenten. Naar schatting zal er vijf miljard euro per jaar nodig zijn om maatregelen te kunnen nemen.
Wethouder Maarten van Ooijen van de gemeente Utrecht laat weten: "Iedere dag zien wij in onze steden hoe urgent deze woonproblematiek aan de onderkant van de woningmarkt is. Mensen die losgerukt van huis en haard na een scheiding en mislukte (spoed)zoektocht naar betaalbare woonruimte noodgedwongen in de daklozenopvang belanden. Het nieuwe kabinet mag straks niet wegkijken voor deze problematiek - de financiële middelen zijn keihard nodig. Anders blijft het dweilen met de kraan open."
Voorbeelden van mensen in kwetsbare posities: bewoners die na een scheiding en mislukte zoektocht naar betaalbare woonruimte noodgedwongen in de daklozenopvang belanden, een ouder echtpaar met een laag inkomen dat graag wil verhuizen naar een kleinere, betaalbare woning en vluchtelingengezinnen die na het krijgen van een status een eigen woning zoeken.

Doorstroming stokt

Door de krapte op de woningmarkt moeten veel kwetsbare mensen vaak langer in een opvanglocatie verblijven of in een vorm van beschermd wonen. Aan de andere kant komen mensen bijvoorbeeld na een scheiding eerder in de daklozenopvang terecht, omdat er geen betaalbare huisvesting voor ze is. Ook voor oudere mensen met een laag inkomen die naar een kleinere woning willen verhuizen is geen plaats. Dat heeft veel financiële, maar ook maatschappelijke gevolgen, aldus de gemeenten.
De gemeenten erkennen dat de huisvesting van deze groepen complex en tijdrovend is. Maar het nieuwe kabinet mag niet wegkijken van de problemen. "De financiële middelen zijn keihard nodig, anders blijft het dweilen met de kraan open", aldus de briefschrijvers. Ze willen dat het nieuwe kabinet een einde maakt aan wetten en regels die elkaar tegenwerken op huisvestingsgebied. Ook moet er een 'regietafel' komen, waarin gemeenten, provincies en het Rijk op evenwaardige wijze samenwerken.